தனிப்பயன்பாடு

எங்கிருந்தாலும் அண்மைச் செய்திகளை அறிந்திடுங்கள்

நடப்பு விவகாரங்கள், உள்ளூர், வெளியூர் செய்திகள், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு தகவல்களோடு, இந்தியச் சமூகம் பற்றிய விரிவான செய்திகளையும் தமிழ் முரசு வழங்குகிறது.

தமிழ் முரசு தனிப்பயன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு இன்றே சந்தா சேருங்கள், ஒப்பந்தம் கிடையாது.

தமிழ் முரசு தனிப்பயன்பாடு
தனிநபர் பயன்பாடு
  • தமிழ் முரசின் சிறப்புச் செய்திகளுக்கும் மின்-பதிப்புக்கும் வரம்பில்லா மின் பயன்பாடு
  • தமிழ் முரசு இணையத்தளத்தில் ஒற்றைப் புகுபதிவு
  • 14 நாட்களுக்கான செய்தி ஆவணங்களைக் காணலாம்; இ-பேப்பரையும் வாசிக்கலாம்.
  • இலவசப் பரிசுகள், உணவருந்துதல், பொருட்கள் வாங்குதல், பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றுக்கான சலுகைகளை அனுபவிப்பதுடன்,
    பிரத்தியேக நிகழ்வுகளுக்கான அழைப்புகளையும் பெறுங்கள்!

$4.90 மாதத்திற்கு

ஒப்பந்தம் கிடையாது

Terms & Conditions

Standard Subscription Terms and Conditions

Last updated on 16th October 2018

1. These Standard Subscription Terms and Conditions ("Standard Terms") govern your subscription(s) to newspapers published by Singapore Press Holdings Limited ("SPH"), irrespective of the delivery platform or means of access. SPH has the right to amend these Standard Terms from time to time by posting any amendments on its website, and you agree to be bound by these amendments.

2. All subscription packages and prices reflected on this website are applicable to home subscriptions only.

3. You must be 18 years old and above to subscribe to our services. If you are below 18 years old, please get your parent or guardian to undertake the subscription.

4. You also agree to be bound by any specific terms governing payment, subscription fees, minimum subscription periods, entitlements to any gift or premium under any promotion, termination fees and delivery fees which are applicable to your subscription as set out in our application forms for the relevant subscription packages and payment terms you have selected.

5. SPH has the right to vary subscription fees payable or any other term relating to your subscription from time to time upon giving you at least 14 days' prior notice.

6. Please take note that if you have opted to take delivery of the print edition of your subscribed newspapers, the applicable Delivery Fee, once charged, is non-refundable. Delivery Fees are charged by residential type, and will be charged by per subscriber account per delivery address.

7. You should receive a notification acknowledging your subscription within 30 days of confirming your subscription.

8. All subscription fees are due in advance. Please ensure that payment is made and cleared by your bank before each monthly/annual recurring payment is due. For payments by credit card, your credit card account must be in good standing and remain valid for the monthly/annual charge(s) to be debited successfully. If your credit card has expired, or if you wish to use a different credit card, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department at least 14 days before your next subscription fee payment is due. If you fail to provide us such notice in a timely manner, you shall be liable for any prevailing administrative, termination or other fees which SPH may impose in accordance with clause 10 below.

9. Your subscription will continue and be renewed automatically on a monthly basis after the first month/year until you expressly instruct us that you wish to terminate your subscription by providing us with at least 30 days’ prior notice in writing at Customer Service, Circulation Singapore Press Holdings Limited. 1000 Toa Payoh North Annexe Level 6, News Centre Singapore 318994. If the minimum subscription period applicable to your subscription has not yet expired as at the date of such termination, the prevailing administrative, termination or other fees shall also be due and payable by you. Unless otherwise stated by SPH, any renewal of your subscription will be on the then prevailing subscription terms therefor.

10. If timely payment of your subscription fees or other payments due from you is not made for any reason, or if you breach any other terms and conditions that are applicable to your subscription, SPH may, without prejudice to its rights and remedies at law to recover any sums due from you, suspend or terminate your subscription without further notice or obligation to you and you may be subject to the prevailing administrative, termination or other fees.

11. If you experience any issues pertaining to delivery of newspapers (including but not limited to non-delivery of print edition of newspapers), please alert us promptly by contacting our Customer Service no later than two (2) days after the date of the newspaper(s) in question.

12. In the event of any discrepancies or inaccuracies in your invoice/statement/records relating to the payment for your subscription, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department no later than fourteen (14) days from the date of the invoice/statement/records for us to investigate into the matter, otherwise our records shall be conclusive of the amounts due from you and we will not entertain any disputes in relation to the same.

13. You confirm that the information provided in your subscription application form is true and correct at the point of application, and undertake to promptly inform SPH if there are any changes to the information provided from time to time.

14. You may seek a temporary suspension of delivery of print newspaper(s) ("Temporary Stop") by making a Temporary Stop request online at our website at www.sphsubscription.com.sg (click on "Temporary Stop" option under "My Services" section). You agree that any Temporary Stop request (a) is offered on a goodwill basis only and is subject to SPH’s approval in its absolute discretion, (b) must be made at least three (3) clear working days (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) before its intended start date, and (c) must be for a minimum of 3 consecutive days and cannot exceed 30 consecutive days per request.

15. If you are a Print-only subscriber and your Temporary Stop request is approved for duration of at least 8 days, SPH may in its absolute discretion offer a refund or credit of your subscription for the duration of the Temporary Stop, up to a maximum of 30 days per calendar year in aggregate. All-in-One subscribers are not entitled to any refund or credit of subscription for any Temporary Stop of any duration as they will continue to have access to digital editions of their subscribed publications.

16. You agree and acknowledge that notwithstanding any approval by SPH of a Temporary Stop request, SPH does not undertake or guarantee that all delivery personnel will carry out Temporary Stop requests without error or at all. In such event, notwithstanding Clause 14, you remain liable to pay for all newspapers delivered to you during any Temporary Stop period requested. SPH shall not be liable for any loss or damage which you may suffer in connection with any continued delivery of newspaper(s) or any Temporary Stop request.

17. You agree and consent to SPH and its related corporations (collectively, "SPH Group") collecting, using and disclosing your personal data for the purposes of processing your subscription application and to provide you with the products and services you have requested. These purposes are set out in the SPH Privacy Policy which can be found at http://sph.com.sg/legal/sph_privacy.html and which may be amended from time to time.

18. You agree to the SPH Member Terms and Conditions which can be found at http://sph.com.sg/legal/member_conditions.html and which may be amended from time to time. You agree that SPH’s decision on all matters or disputes relating to or in connection with your subscription and any matters ancillary thereto (including without limitation payment, delivery, promotions or eligibility requirements) are final and conclusive on you. In the event of conflict between these Standard Terms and the SPH Member Terms and Conditions, these Standard Terms shall prevail.

19. SPH may, by notice in writing posted on its website, assign all of its rights and interests relating to or in connection with your subscription to a wholly-owned subsidiary of SPH (the “Transferee”) without your consent.

20. Without prejudice and in addition to the right under clause 19 above, SPH may, by notice in writing posted on its website (the “Notification”), transfer and/or novate all of its rights, interests, obligations and liabilities relating to or in connection with your subscription to the Transferee, and you shall not withhold your consent thereto. For the avoidance of doubt, you hereby consent to (a) the assignment of all rights of SPH relating to or in connection with your subscription to the Transferee, (b) the assumption by the Transferee of all liabilities of SPH relating to or in connection with your subscription, (c) the release of all obligations of SPH relating to or in connection with your subscription, and (d) the Transferee taking the place of SPH as if it were named in all documents relating to or in connection with your subscription as a party thereto in place of SPH, in each case with effect from such effective date as may be informed in the Notification.

21. SPH has the right to vary or amend any terms and conditions which may apply to your subscription upon notice in writing by posting to SPH’s website.

22. For more details on subscription matters, please refer to http://www.sphsubscription.com.sg.

Subscription Promotion – Tamil Murasu Personal Edition Package Terms and Conditions

(Last updated on 14 July 2020)

1. Participation in this promotion is subject to the terms and conditions herein (the "Specific T&Cs") and the Standard Terms and Conditions available above (the "General T&Cs"). In the event of any inconsistency between the General T&Cs and the Specific T&Cs, the Specific T&Cs shall prevail.

2. This promotion is for our Tamil Murasu ("TM") Personal Edition home subscription package (the "Package"), and is available for subscribers in Singapore, subject to the General T&Cs and the Specific T&Cs. This promotion is valid during the period commencing from 10 August 2020 to such date as may be determined by Singapore Press Holdings Limited ("SPH") in its sole and absolute discretion (the "Promotion Period").

3. Under this promotion, eligible subscribers will, subject to the General T&Cs and the Specific T&Cs, be entitled to subscribe for the Package at the promotional price of S$4.90 per month (the "Promotional Price") Eligible subscribers may only enjoy this promotion once.

4. You may cancel your subscription to the Package at any time. However, you agree that your subscription to the Package will continue and be renewed automatically on a monthly basis until you expressly instruct us that you wish to cancel your subscription by providing us with at least 30 days’ prior notice.

5. Eligibility:

5.1 The following groups of subscribers are eligible for this promotion:

5.1.1 New subscribers ("New Subscribers"): Persons who: (a) are not Vendor Subscribers (as defined below) or Existing Subscribers (as defined below); and (b) do not currently have a subscription to the Package are, subject to the General T&Cs and the Specific T&Cs, eligible for this promotion.

5.1.2 Vendor subscribers ("Vendor Subscribers"): Existing subscribers who are currently subscribing to TM Print through a newspaper vendor and are paying their TM subscription fee to it are, subject to the General T&Cs and the Specific T&Cs, eligible for this promotion. (Upon subscription for the Package under this promotion, the existing TM Print subscription of these Vendor Subscribers with their newspaper vendors will be terminated and they will become direct subscribers of the Package with SPH.)

6. The following persons (collectively, "Existing Subscribers") are not eligible for this promotion (whether or not the minimum subscription period under their respective packages have expired):

6.1 Existing subscribers of the Package as well as the TM News Tablet package, TM Print package, TM All Digital package or the TM All Digital + Print package (collectively, the "Other Packages") with SPH; and

6.1.1 Persons who had terminated their subscription with SPH to the Package or any of the Other Packages anytime within the 90 days prior to the date of submission of the subscription application hereunder.

A person is deemed to be an Existing Subscriber if any member of the same household has at any time previously subscribed to the Package (or any of the Other Packages) directly with SPH or terminated the same anytime within the 90 days prior to the date of the submission of the subscription application hereunder. For the purposes of the Specific T&Cs, a "household" refers to a domestic unit comprising members of the same family who have the same billing address and/or delivery address.

7. For information on when your subscription to the Package will commence, please refer to the below:

7.1 New Subscribers

7.1.1 For applications received through the SPH subscription platform, subscription in respect of the Package will commence on or around 2 working days after the subscription application is received by SPH.

7.1.2 For applications received through call-in, subscription will commence either 1st or 15th day of the upcoming month (subject to processing time of 7 – 9 working days).

7.2 Vendor Subscribers

7.2.1 For applications received from 1st – 15th of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the upcoming month.

7.2.2 For applications received from 16th – 31st of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the following month.

8. To qualify for this promotion, eligible subscribers must (a) take up a new subscription to the Package, and (b) the duly completed subscription application form must be received by SPH within the Promotion Period. Requests for extensions of the Promotion Period will not be entertained, and applications for subscriptions received by SPH after the Promotion Period will not qualify. SPH has the right to determine your eligibility for this promotion at its sole and absolute discretion and its decision thereon shall be final and binding.

9. Only one (1) subscription to the Package under this promotion may be redeemed or enjoyed per household.

10. Unless SPH has stated expressly otherwise, each subscriber may only enjoy one promotional or premium offer at any time, which may not be applied in conjunction with any other promotions or offers.

11. SPH may, at its sole and absolute discretion, vary, amend or revise the Specific T&Cs (including, without limitation, the Promotional Price and the Promotion Period) and/or terminate or withdraw this promotion at any time without prior notice.