தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு

ஒரு வாசிப்பு அனுபவம், இருமடங்கு தகவல்
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு விதிமுறைகளின் காரணமாக, எல்லா சந்தாக்களுக்கும் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையை வழங்குகிறோம். இதுபற்றிய மேல்விவரங்களுக்கு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியைப் பார்க்கவும் (FAQ).

தமிழ் முரசு மற்றும் தி
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி
கைக்கணினி தொகுப்பு

 

ஒரு வாசிப்பு அனுபவம், இருமடங்கு தகவல்

இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

 

கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு விதிமுறைகளின் காரணமாக, எல்லா சந்தாக்களுக்கும் கைக்கணினியை வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையை வழங்குகிறோம். இதுபற்றிய மேல்விவரங்களுக்கு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியைப் பார்க்கவும் (FAQ).

தினசரி செய்திகளை வாசிக்க புதிய வழி

உங்களது வழக்கமான அச்சுப் பிரதி நாளிதழ், இப்போது மின்னிலக்க வடிவில்.
அதேபோன்ற வாசிப்பு அனுபவம், இப்போது கூடுதல் வசதியுடனும் இருமடங்கு தகவல்களுடனும்!

$29.90 மாதாந்திர கட்டணத்தில் 'தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி' தொகுப்புக்கு
2 ஆண்டுகளுக்கு சந்தாதாரராகுங்கள்; Samsung Galaxy Tab A (10.1") Wi-Fi® கைக்கணினியைப் பெறுங்கள்.

வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த 7 நாட்களுக்குள் கைக்கணினிகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். மேல் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை (FAQ) நாடுங்கள்.

நீங்கள் தற்போது  தமிழ் முரசு சந்தாதாரராக இருந்தால் அல்லது சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியராக இருந்தால் 6388 3838 எண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் செய்தி கைக்கணினி சந்தா விண்ணப்பத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

Samsung Galaxy Tab A (10.1") Wi-Fi®

 • மதிப்பு: $398
 • முதன்மை திரை அளவு: 255.4mm
 • எடை:469g
 • CPU வேகம்: 1.8GHz
 • Memory:32GB, able to support up to 512GB of MicroSD
 • முதன்மை கேமரா - பிரிதிறன் (Resolution) : 8.0MP
 • மின்னூட்டி திறன் (Battery Capacity): 6150mAh, 13 மணி நேரம் வரையான இணையப் பயன்பாட்டுக்கு
தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு

அனைத்தும் உங்கள் விரல் நுனியில்

 • Samsung Galaxy Tab A (10.1") Wi-Fi®
 • SPH Tab செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்
 • தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
  இ-பேப்பரையும் உள்ளடக்கியது
 • 14 நாட்களுக்கான செய்திகளைப் பெட்டகத்திலிருந்து பெறலாம்
 • ஒரு முறை மட்டும் உள்நுழைவு (login) விரங்கள் உள்ளீடு செய்தால் போதும்
 • இணையச்சேவை இல்லாதபோதும் வாசிக்க இயலும்
 • சமூக ஊடகங்களில் பகிரலாம்
 • உங்களுக்குப் பிடித்த செய்திகளை மட்டும் பிரித்தெடுக்கலாம்
 • ஓராண்டுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் (Samsung Standard Warranty)

மாதந்தோறும்

$29.90*

*24 மாத ஒப்பந்தம்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

Tamil Murasu and The Straits Times News Tablet Bundle Package FAQ

[HOME DELIVERY NOTICE]

The health and well-being of our customers, partners and staff is important to us. In light of the recent COVID-19 circuit breaker measures in place, we will be arranging for complimentary home delivery as part of the service for all tablet subscriptions purchased from now till 1 June 2020. A courier will contact you shortly after your subscription has been processed to arrange for a delivery. Please refer to point 20 for more details on the home delivery service.

We would like to assure you that we are doing everything we can with the appointed courier agency to safely deliver your orders and will continue providing this service till future notice.

Redemption of Tablets during Circuit Breaker period

 1. How can I redeem my tablet?

  In line with the Singapore Government’s additional safe distancing measures for workplaces, our News Tablet redemption centres are closed from 7 April 2020 to 1 June 2020. However, we have arranged for tablets to be delivered to subscribers’ homes. For subscribers who purchase News Tablets before June 1, we will be waiving the delivery charges.

  To opt in for this service, please complete the Home Delivery form given in your redemption email that will be sent to you within two working days after you have purchased your subscription.

  Tablets will be delivered within 7 days of the submission of the Home Delivery form. If you have not received your tablet 7 days after you have submitted the Home Delivery form, please contact our courier at 6602 8271 between 9am - 10pm, Mon - Sat. More details will be shared in the redemption letter.

  For more details on the home delivery service, please refer to Question 20.

 2. Can I access Tamil Murasu digital before I receive my tablet?

  Even before you receive your tablet, you will already be able to enjoy full access to the Tamil Murasu website from the moment you purchase your tablet subscription. This access will be complimentary until 1 June 2020.

  Simply log on to http://tamilmurasu.com.sg/ with your account details to start reading.

 3. When will I be charged for my subscription plan?

  Your subscription will commence 2 working days after the completion of your purchase. For example, if you purchase your subscription on 12 May 2020, your subscription start date will be 14 May 2020.

  Your first payment will occur on the day you purchase your subscription, and will cover the first period of your subscription term.

  *Monthly recurring billing will continue thereafter. You will be billed on the first of each month.

Promotion Mechanics & Eligibility

 1. Does this package come with a print copy delivered to my home?

  No, this is a digital subscription to Tamil Murasu and The Straits Times, and no print copies are included.

 2. How do I know if I am eligible for this promotion?

  Please refer to the following table to check your eligibility.

  All new and vendor subscribers (currently paying cash to the vendor who delivers papers to your doorstep) are eligible.

  Existing subscribers who are not currently on a contract can either (1) replace their current subscription with the News Tablet Bundle Package or (2) add the News Tablet Bundle Package to their existing subscription for an additional $24.90/month (regular price for the News Tablet Bundle Package is $29.90/month).

  Existing subscribers who are still on a contract can add the News Tablet Bundle Package to their existing subscription for an additional $29.90/month.

  New and Vendor subscribers of Tamil Murasu
  New subscribers Vendor subscribers^
How to subscribe Subscribe at tmsub.sg/tablet Call 6388 3838 Call 6388 3838
News Tablet Package($29.90/month)  
News Tablet + TM All-Digital Package($47.80/month)  
News Tablet + TM All-Digital+Print Package($42.80*/month)  
News Tablet + TM Print Package($42.80*/month)  
^Currently paying cash to the vendor who delivers papers to your doorstep
*Not Inclusive of monthly delivery charges of $3/$4/$5 depending on your address.

Existing subscribers
  Existing subscribers with contract who want to add on to their existing subscription Existing subscribers without contract
How to subscribe Call 6388 3838
News Tablet Package($29.90/month)  
Add on the News Tablet Package to my current TM subscription(+$24.90/month)  
Replace my current TM subscription with the News Tablet Package($29.90/month)  

 

 1. How many concurrent accesses do I get with this subscription?

  Other than the pre-loaded SPH Tab app that can only be accessed via the Samsung tablet, you also get 1 access to both TM and ST website, and 1 access to the ST app.

  If you are bundling the TM and ST News Tablet bundle subscription with another TM package, the total number of concurrent accesses is the sum of what is given for the 2 subscriptions.

  For example, if you are subscribed to the News Tablet + TM All-Digital bundle, you will get 1 access to the SPH Tab app, and 7 concurrent accesses to the TM website.

 2. When does the promotion end?

  There is currently no end date for the promotion, but we do have limited quantities for the tablet, so do grab the promotion while stocks last!

 3. What happens if I want to terminate my subscription after the contract expires?

  All subscriptions are contracted on a 24-month basis. If you wish to terminate your subscription after your contract term is up, you can email circs@sph.com.sg and our Customer Service team will assist you.

Account and Payment

 1. How do I make payment?

  You can make payment at the subscription Checkout page. We accept various credit card payments.
 2. Help! I forgot my password.

  You can reset your password at tmsub.sg/reset.

Using the News Tablet

 1. Help! I can’t seem to log in or access the app.

  The App comes with an auto-login function so you only need to login to your account for the first time. If you experience any difficulties in logging in, go to the top right corner of your browser window to open the Settings menu. Tap on Refresh Login under the Services section.

 2. I need help with using the SPH Tab (News Tablet) App.

  There is an in-app tutorial flow which you can activate to bring you through the app’s features. Tap on the icon at the top right corner of your browser window and select Show Tutorial to activate this.

The Samsung tablet

 1. Does the tablet support a SIM card?

  No, but you can connect to Wi-Fi on the tablet to access the internet.

 2. Can I download other apps and read email on my tablet?

  Yes, absolutely! You can download any other apps on your tablet, read your email, and use the browser, just like you would on a regular tablet.

 3. Can I change the lock screen and wallpaper on my tablet?

  During the period of your subscription with us, the SPH Tab app, lock screen and wallpaper will be managed by SPH for the purposes of ensuring a seamless and interactive reading experience for you. This allows us to automatically load each day's e-paper into your app for your reading convenience. To find out more about the terms and conditions regarding the management of your device, please refer to point 17 in our T&Cs.

 4. Does the tablet come with an S pen?

  No, the tablet does not come with an S pen.

 5. Is the Samsung Galaxy Tab A the latest model in the market?

  Yes, it is the latest Tab A Wi-Fi 10.1” (as at Jan 28, 2020).

Redemption, Warranty, and Replacement of Devices

 1. Does the tablet come with a warranty?

  Yes, the tablet does come with a 1-year standard warranty from Samsung. For more information on the warranty coverage, please visit tmsub.sg/warranty.

 2. I lost my device/ need a replacement.

  I
  n the event where a replacement of device is needed, please do not purchase a new set from any other channels, as we will not be able to install the SPH Tab (News Tablet) application on devices that are not purchased directly from SPH. Please contact SPH directly at 6388 3838 to purchase a new Samsung device.

 3. Will there be any additional charges for this delivery?

  No. This will be a complimentary delivery service offered until 1 June 2020.

  Subscriptions made on or after 1 June 2020 can still opt for the Home Delivery service at S$15 per tablet during the checkout process.

 4. Will I be able to schedule a specific delivery time (e.g 12pm)?

  We have made a few time slots available for you to select as your preferred delivery timings.

  Available timings are:
  Weekdays, Mon - Fri (9am - 6pm)
  Weekdays, Mon - Fri (6pm - 10pm)
  Weekends, Sat (9am-6pm)
  Weekends, Sat (6pm-10pm)

  Deliveries are not available on Sundays and Public Holidays.

  Please note that the expected delivery date/time may be affected by conditions such as shipping restrictions and stock availability.

 5. What if I am not around during the time of delivery?

  There will be a maximum of three (3) attempts to redeliver the tablet to you in the next 7 days. You can also reschedule with the courier by calling 6602 8271 between 9am - 10pm, Mon - Sat for a convenient time for you.

 6. Can someone else receive the delivery for me?

  Yes, you can authorise someone else to receive the tablet on your behalf. Simply sign off on the authorisation letter that is in the redemption letter sent to you, and show it to the courier at the point of redemption for verification.

  Do note that you will also be required to present the original or photocopies of your identity cards (both you and the person you are authorising) during the collection, for verification purposes. We will not be collecting the photocopies.

 7. Can I make arrangements for the tablet to be left in my letterbox, riser, etc.?

  No. To ensure the safety of your device, the subscriber (identified by the name and corresponding NRIC/FIN number) will need to be present to receive the tablet and acknowledge the receipt through his/her signature.

 8. Will I get help to configure my tablet or will I have to do it myself should I choose to opt in for the home delivery route?

  All tablets will be securely handled by our appointed courier who will ensure that the tablet is delivered in the best condition to your doorstep. The tablet box will be opened and the tablet will be pre-configured prior to your delivery.

  The courier will require you to verify your Login ID (as stated in your redemption letter) at the point of delivery when the tablet is handed over to you.

 9. How do I change my contact details or address for the home delivery, if necessary?

  If there is a change in your address and contact details provided at the time of your subscription order, please contact the courier directly at 6602 8271.

Can’t find what you’re looking for?

For general enquiries, you can refer to our general FAQ here. Alternatively, you can call in to our Customer Service Hotline at 6388 3838, or email circs@sph.com.sg for assistance.

Our Customer Service Hotline operates from Mon - Fri, 8.30am to 6pm and Sat - Sun, 8.30am - 12pm, excluding Public Holidays.

தமிழ் முரசு செய்தி கைக்கணினி – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளும் பதில்களும் (FAQ)

[கைக்கணினியை வீட்டுக்கு அனுப்பிவைப்பது குறித்த அறிவிப்பு]

எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், பங்காளர்கள், ஊழியர்கள் ஆகியோரின் ஆரோக்கியமும் நலனும் எங்களுக்கு முக்கியம். அண்மையில் அமலான கொவிட்-19 கிருமிப் பரவல் முறியடிப்பு நடவடிக்கைகளால், இப்போது முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை வாங்கப்படும் அனைத்து கைக்கணினி சந்தாக்களுக்கும் கைக்கணினியை விநியோகக் கட்டணமின்றி இலவசமாக வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்வோம். உங்கள் சந்தா செயற்படுத்தப்பட்ட பிறகு, அனுப்புநர் ஒருவர் உங்களுடன் தொடர்புகொண்டு ஏற்பாடு செய்வார். வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை பற்றிய மேல்விவரங்களுக்குக் குறிப்பு 20 பார்க்கவும்.

உங்கள் ஆர்டர்களைப் பாதுகாப்பான முறையில் அனுப்பிவைக்க, நியமிக்கப்பட்ட அனுப்பும் சேவை நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வதாக உறுதி அளிக்கிறோம். அடுத்த அறிவிப்புவரை இச்சேவையைத் தொடர்ந்து வழங்குவோம்.

கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு காலகட்டத்தில் கைக்கணினிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

 1. எனது கைக்கணினியை நான் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது?

  சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வேலையிடங்களுக்கு அறிவித்த கூடுதலான தூர இடைவெளி நடவடிக்கைகளை முன்னிட்டு, எங்களது செய்தி கைக்கணினி மீட்பு நிலையங்கள் 7 ஏப்ரல் 2020 முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை மூடப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், கைக்கணினிகளை சந்தாதாரர்களின் வீடுகளுக்கு அனுப்பிவைக்க நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஜூன் 1-ந்தேதிக்கு முன்பாகச் செய்தி கைக்கணினிகளை வாங்கிய சந்தாதாரர்களுக்கு, அனுப்பிவைப்பதற்கான கட்டணத்தை நாங்கள் தள்ளுபடி செய்வோம்.

  இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, தயவுசெய்து உங்களுக்குக் கிடைத்த பொருள்மீட்பு மின்னஞ்சலில் உள்ள அனுப்பிவைப்புப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும். நீங்கள் சந்தாவை வாங்கி இரண்டு வேலை நாட்களுக்குள் இந்த மின்னஞ்சல் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு காலகட்டத்திற்கு முன்பாகக் கைக்கணினிகளை வாங்கிய சந்தாதாரர்கள், படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான இணைப்பைக் குறுந்தகவல்வழி பெற்றிருப்பார்கள்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து 7 வேலை நாட்களுக்குள் கைக்கணினிகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். நீங்கள் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து 7 வேலை நாட்களுக்குப் பிறகும் கைக்கணினி கிடைக்காவிட்டால், தயவுசெய்து திங்கள் முதல் சனி வரை, காலை 9 மணிக்கும் இரவு 10 மணிக்கும் இடையில் 6602 8271 என்ற எண்ணில் எங்கள் அனுப்புநருடன் தொடர்பு கொள்ளவும். மேல்விவரங்கள் மீட்புக் கடிதத்தில் பகிரப்படும்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை பற்றிய மேல்விவரங்களுக்கு, கேள்வி 20 பார்க்கவும்.
 2. எனக்கு கைக்கணினி கிடைப்பதற்கு முன்பாக தமிழ் முரசின் மின்பதிப்பை நான் அணுக முடியுமா?

  உங்களுக்குக் கைக்கணினி கிடைப்பதற்கு முன்பே, கைக்கணினி சந்தா வாங்கியதுமுதல், நீங்கள் தமிழ் முரசு இணையத்தளத்தை முழுமையாக அணுகமுடியும். இந்த அணுகல் 1 ஜூன் 2020 வரை இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

  உங்கள் சந்தாக் கணக்கு விவரங்களுடன் tamilmurasu.com.sg இணையத்தளத்தில் புகுபதிவு செய்து வாசிக்கத் தொடங்கிடலாம்.
 3. எனது சந்தாத் திட்டத்திற்கு எப்போது கட்டணம் விதிக்கப்படும்?

  நீங்கள் சந்தாவை வாங்கிய தேதியில் முதல் கட்டணம் விதிக்கப்படும். இது, 1 ஜூன் 2020 தொடங்கும் உங்கள் சந்தாவின் முதல் காலகட்டத்திற்கானது.

  *அதற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் கட்டணம் விதிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியும் கட்டணச்சீட்டு வெளியிடப்படும்.

சலுகை விவரங்களும் தகுதி நிபந்தனைகளும்

 1. இந்தத் தொகுப்பில் என் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அச்சுப்பதிப்பு உள்ளடங்குகிறதா?

  இல்லை, இது தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தித்தாட்களுக்கான மின்னிலக்கமயச் சந்தா. இதில் அச்சுப்பதிப்புகள் உள்ளடங்கவில்லை.
 2. நான் இந்தச் சலுகைக்குத் தகுதி பெறுகிறேனா என்பதை எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?

  நீங்கள் தகுதி பெறுகிறீர்களா என்பதை அறிய பின்வரும் அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.

  புதிய மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள் (உங்கள் வீட்டுக்குச் செய்தித்தாட்களை அனுப்பி வைக்கும் விநியோகிப்பாளருக்குத் தற்போது ரொக்கமாகக் கட்டணம் செலுத்துவோர்) அனைவரும் தகுதி பெறுகிறார்கள்.

  தற்போது ஒப்பந்தத்தில் இல்லாத தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (1) செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புடன் தங்களது தற்போதைய சந்தாவை மாற்றலாம், அல்லது (2) தற்போதைய சந்தாவுடன் கூடுதலாக மாதத்திற்கு $24.90 (செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பின் வழக்கமான கட்டணம் மாதத்திற்கு $29.90) கட்டணத்திற்குச் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

  தற்போது ஒப்பந்தத்தில் உள்ள சந்தாதாரர்கள், மாதத்திற்குக் கூடுதலாக $29.90 கட்டணத்திற்கு, செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பைத் தங்களது தற்போதைய சந்தாவுடன் சேர்க்கலாம்.

  தமிழ் முரசின் புதிய மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்
  புதிய சந்தாதாரர்கள் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்*
எப்படி சந்தா சேர்வது tmsub.sg/tabletஇணையத்தளத்தில் சந்தா சேரவும் 6388 3838 அழைக்கவும் 6388 3838 அழைக்கவும்
செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $29.90)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயத் தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $47.80)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயம் + அச்சுப்பதிப்பு தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $42.80*)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு அச்சுப்பதிப்பு(மாதத்திற்கு $42.80*)  
உங்கள் வீட்டுக்குச் செய்தித்தாட்களை விநியோகம் செய்யும் விநியோகிப்பாளரிடம் தற்போது ரொக்கமாகக் கட்டணம் செலுத்துவோர்
*உங்கள் முகவரியைப் பொறுத்து, $3/$4/$5 மாதாந்தர விநியோகக் கட்டணங்கள் உள்ளடங்கவில்லை.

தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்

 

  தற்போதைய சந்தாவுடன் கூடுதலாகச் சேர்க்க விரும்பும் ஒப்பந்தமுள்ள தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் ஒப்பந்தம் இல்லாத தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
எப்படி சந்தா சேர்வது 6388 3838 அழைக்கவும்
செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $29.90)  
எனது தற்போதைய தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாவுடன் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு சேர்ப்பு(மாதத்திற்கு $24.90)  
எனது தற்போதைய தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாவுக்குப் பதிலாகச் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புக்கு மாற்றம்(மாதத்திற்கு $29.90)  

 

 1. இந்தச் சந்தாவுடன் ஒரே சமயத்தில் எத்தனை அணுகல்கள் (access) எனக்குக் கிடைக்கும்?

  Samsung கைக்கணினியில் மட்டுமே அணுகக்கூடிய முன்பதிவேற்றப்பட்ட எஸ்பிஹெச் டாப் செயலி தவிர, தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் இணையத்தளங்கள் இரண்டுக்கும் ஓர் அணுகலும், அவற்றின் செயலிகளுக்கு ஓர் அணுகலும் கிடைக்கும்.

  நீங்கள் தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு சந்தாவை வேறொரு தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் தொகுப்புடன் இணைப்பதாக இருந்தால், இரண்டு சந்தாக்களுக்கு வழங்கப்படும் மொத்த அணுகல்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

  எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்திருந்தால், எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியின் அணுகலும், தமிழ் முரசு இணையத்தளத்திற்கு ஒரே சமயத்தில் 7 அணுகல்களும் கிடைக்கும்.
 2. சலுகை எப்போது முடிவடைகிறது?

  தற்போது சலுகைக்கு நிறைவு தேதி இல்லை. ஆனால், எங்களிடம் குறுகிய எண்ணிக்கையிலான கைக்கணினிகளே இருப்பதால், இருப்பு இருக்கும் போதே சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்!
 3. என் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த பிறகு என் சந்தாவை நான் நிறுத்த விரும்பினால் என்னவாகும்?

  எல்லா சந்தாக்களும் 24 மாத ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலானவை. நீங்கள் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த பிறகு சந்தாவை நிறுத்த விரும்பினால், circs@sph.com.sg முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவைக் குழுவினர் உங்களுக்கு உதவி புரிவார்கள்.

கணக்கு மற்றும் கட்டணம் செலுத்துதல்

 1. நான் எவ்வாறு கட்டணம் செலுத்துவது?

  நீங்கள் சந்தா “Checkout” பக்கத்தில் கட்டணம் செலுத்தலாம். நாங்கள் பல்வேறு கடன்பற்று அட்டைகளின் வழியாகப் பணம் செலுத்துவதை ஏற்கிறோம்.
 2. உதவி வேண்டும்! என் மறைச்சொல்லை மறந்துவிட்டேன்.

  நீங்கள் tmsub.sg/reset இணையத்தளத்தில் உங்கள் மறைச்சொல்லை மாற்றியமைக்கலாம்.

ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினியின் பயன்பாடு

 1. உதவி வேண்டும்! என்னால் செயலிக்குள் புகுபதிவு செய்யவோ அல்லது நுழையவோ முடியவில்லை.

  இந்தச் செயலியில் தானியக்கப் புகுபதிவு இயக்கம் இருப்பதால், நீங்கள் முதல்முறை உங்கள் கணக்குக்குள் புகுபதிவு செய்தால் போதுமானது. புகுபதிவு செய்வதில் சிரமங்கள் இருந்தால், உங்கள் உலாவித் திரையின் வலது மேல்கோடிக்குச் சென்று “Settings” பட்டியலைத் திறக்கவும். “Services” பகுதியின்கீழ் “Refresh Login” தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 2. எஸ்பிஹெச் டாப் (செய்தி கைக்கணினி) செயலியைப் பயன்படுத்த எனக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது.

  செயலியில் உள்ள தனிப்பயிற்சி வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி செயலியின் அம்சங்களை நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்கள் உலாவித் திரையின் வலது மேல்கோடியில் காணப்படும் சின்னத்தைத் தட்டி,Show Tutorial” தேர்ந்தெடுக்கவும்.

Samsung கைக்கணினி

 1. இந்தக் கைக்கணினியில் SIM அட்டை பயன்படுத்த முடியுமா?

  இல்லை, ஆனால், நீங்கள் அருகலையுடன் (Wi-Fi) இணையத் தொடர்பைப் பெறலாம்.
 2. என் கைக்கணினியில் மற்ற செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும், மின்னஞ்சல் படிக்கவும் முடியுமா?

  ஆம், கண்டிப்பாக! வழக்கமான கைக்கணினியில் செய்வதைப் போலவே உங்கள் கைக்கணினியில் நீங்கள் மற்ற செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம், உங்களது மின்னஞ்சலைப் படிக்கலாம், இணைய உலாவியைப் பயன்படுத்தலாம்.
 3. என் கைக்கணினியின் திரைப் பூட்டையும் திரைத் தோற்றத்தையும் நான் மாற்ற முடியுமா?

  நீங்கள் எங்களுடன் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் காலகட்டத்தில், எஸ்பிஹெச் டாப் செயலி, திரைப் பூட்டு, திரைத் தோற்றம் ஆகியவற்றை எஸ்பிஹெச் நிர்வகிக்கும். உங்களுக்குத் தடங்கலற்ற, இருவழித்தொடர்பு வாசிப்பு அனுபவத்தை வழங்குவது இதன் நோக்கம். உங்கள் வாசிப்பு வசதிக்காக, ஒவ்வொரு நாளின் மின்-செய்தித்தாளையும் உங்கள் செயலியில் நாங்கள் தானாகவே பதிவேற்றம் செய்வதற்கு இது வழிவகுக்கும். உங்கள் சாதனத்தின் நிர்வாகம் தொடர்பான விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள, எங்கள் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் குறிப்பு 17-ஐ பார்க்கவும்.
 4. கைக்கணினியுடன் “S பேனா கிடைக்குமா?

  இல்லை, கைக்கணினியுடன் “S” பேனா கிடைக்காது.
 5. Samsung Galaxy Tab A தான் சந்தையில் கிடைக்கும் ஆகப்புதிய வகையா?

  ஆம், Tab A Wi-Fi 10.1 தான் ஆகப்புதிய வகை (ஜனவரி 28, 2020 நிலவரப்படி).

சாதனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல், உத்தரவாதம், மாற்றுச்சாதனம்

 1. கைக்கணினிக்கு உத்தரவாதம் உள்ளதா?

  ஆம், கைக்கணினிக்கு Samsung நிறுவனம் ஓர் ஆண்டுகால வழக்கமான உத்தரவாதம் வழங்குகிறது. உத்தரவாதத்தின் விவரங்களுக்கு, தயவுசெய்து tmsub.sg/warranty பார்க்கவும்.
 2. என் சாதனம் தொலைந்துவிட்டது / எனக்கு மாற்றுச்சாதனம் தேவைப்படுகிறது.

  மாற்றுச்சாதனம் தேவைப்பட்டால், வேறெங்கிலும் புதிய சாதனத்தை வாங்கிவிடாதீர்கள். ஏனெனில், எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்திடமிருந்து நேரடியாக வாங்கப்படாத சாதனங்களில் எஸ்பிஹெச் டாப் (செய்தி கைக்கணினி) செயலியை எங்களால் நிறுவ இயலாது. புதிய Samsung சாதனம் வாங்க 6388 3838 என்ற எண்ணில் எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்துடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளவும்.
 3. அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்குக் கூடுதல் கட்டணங்கள் ஏதும் இருக்குமா?

  இல்லை. வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை 1 ஜூன் 2020 வரை இலவசமாக வழங்கப்படும்.

  1 ஜூன் 2020 தேதிக்குப் பிறகு சந்தா வாங்குவோர், ஒரு கைக்கணினிக்கு S$15 கட்டணத்தில் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
 4. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அனுப்பிவைக்க ஏற்பாடு செய்யமுடியுமா (எ.கா. நண்பகல் 12 மணி)?

  நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க, குறிப்பிட்ட சில நேரங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

  தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நேரங்கள்:
  வாரநாட்கள், திங்கள் – வெள்ளி (காலை 9 மணி – மாலை 6 மணி)
  வாரநாட்கள், திங்கள் – வெள்ளி (மாலை 6 மணி – இரவு 10 மணி)
  வார இறுதி, சனி (காலை 9 மணி – மாலை 6 மணி)
  வார இறுதி, சனி (மாலை 6 மணி – இரவு 10 மணி)

  ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பொது விடுமுறை நாட்களும் அனுப்பிவைக்கும் சேவை கிடையாது.

  சரக்கனுப்பும் கட்டுப்பாடுகள், பொருள் இருப்பு போன்ற காரணங்களால் பொருள் அனுப்பிவைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் தேதி/நேரம் பாதிக்கப்படலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.
 5. பொருள் அனுப்பிவைக்கப்படும் நேரத்தில் நான் வீட்டில் இல்லாவிட்டால் என்னவாகும்?

  கைக்கணினியை உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்க அடுத்த 7 நாட்களில் மறுபடியும் அதிகபட்சம் மூன்று (3) முறை முயற்சி எடுக்கப்படும். நீங்களும் 6602 8271 என்ற எண்ணில் அனுப்புநருடன் தொடர்புகொண்டு, உங்களுக்கு வசதியான நேரத்தில் அனுப்பிவைக்க ஏற்பாடு செய்யலாம்.
 6. எனக்காக வேறொருவர் பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாமா?

  முடியும், உங்கள் சார்பில் கைக்கணினியைப் பெற்றுக்கொள்ள வேறொருவருக்கு நீங்கள் அதிகாரம் அளிக்கலாம். உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட மீட்புக் கடிதத்தில் உள்ள அதிகாரமளிப்புக் கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டு, பொருள் அனுப்புநர் வரும்போது காட்டினால் போதும்.

  அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது உங்கள் இருவரது (நீங்கள் மற்றும் நீங்கள் அதிகாரமளிப்பவர்) அடையாள அட்டைகளின் அசலை அல்லது நகலைக் காட்டவேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். நகல்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம்.
 7. எனது கைக்கணினியைத் தபால்பெட்டியில், “ரைசர்” அறையில் விட்டுச்செல்ல நான் ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா?

  இல்லை. உங்கள் கருவியின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, சந்தாதாரர் (பெயர் மற்றும் அடையாள அட்டை எண்ணால் அடையாளம் காணப்படுபவர்) கைக்கணினியைப் பெற்றுக்கொண்டு, அதனை உறுதிப்படுத்த கையொப்பமிடவேண்டும்.
 8. வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையை நான் தேர்ந்தெடுத்தால், எனது கைக்கணினியைச் செயல்படுத்த உதவி கிடைக்குமா அல்லது நானே சொந்தமாகச் செய்துகொள்ள வேண்டுமா?

  கைக்கணினி ஆகச்சிறந்த நிலையில் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த, பொருள் அனுப்புநர் கைக்கணினிகளை மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளுவார். உங்களுக்கு அனுப்பிவைப்பதற்கு முன்பாக, கைக்கணினி செயற்படுத்தப்படும். நீங்கள் பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, உங்களது புகுபதிவு அடையாளப்பெயரை (மீட்புக் கடிதத்தில் உள்ளபடி) சரிபார்க்கவேண்டும்.
 9. அவசியமாயின், எனது தொடர்பு விவரங்களை அல்லது அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரியை நான் எப்படி மாற்றுவது?

  நீங்கள் சந்தாவுக்கு ஆர்டர் செய்தபோது தெரிவித்த முகவரியிலும் தொடர்பு விவரங்களிலும் மாற்றம் இருந்தால், தயவுசெய்து 6602 8271 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அனுப்புநருடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நீங்கள் தேடிய விவரம் கிடைக்கவில்லையா?

பொதுவான விவரங்களுக்கு, நீங்கள் இங்குள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பார்க்கலாம். மாறாக, 6388 3838 என்ற எண்ணில் எங்கள் வாடிக்கையாளர் நேரடித் தொலைபேசி சேவையை அழைத்து, அல்லது circs@sph.com.sg முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உதவி பெறலாம்.

எங்கள் வாடிக்கையாளர் நேரடித் தொலைபேசி சேவை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 8.30 மணிக்கும் மாலை 6 மணிக்கும் இடையிலும், சனி, ஞாயிறுகளில் காலை 8.30 மணிக்கும் நண்பகல் 12 மணிக்கும் இடையில் செயல்படும். பொது விடுமுறை நாட்களில் செயல்படாது.

Contract Subscription Promotion – Tamil Murasu And The Straits times News Tablet Bundle Campaign Terms and Conditions

Last updated on 20 April 2020

(Please note that the Tamil version of the T&Cs are provided for reference only, and that the English version shall prevail in any event of inconsistency or discrepancy.)

Notice: In line with the Singapore Government's additional safe distancing measures for workplaces, all news tablet redemption centres will be closed from 7 April 2020 to 1 June 2020. However, eligible subscribers who subscribe for the Package (as defined below) during this period will still be able to redeem the Devices (as defined below) through the Home Delivery Service (as defined below) and the Home Delivery Fee (as defined below) will be waived during this period.

 1. Participation in this subscription promotion is subject to the terms herein (the "Specific T&Cs") and the Standard Terms and Conditions available above (the "General T&Cs"). In the event of any inconsistency between the General T&Cs and the Specific T&Cs, the Specific T&Cs shall prevail.
 2. This promotion is for the Tamil Murasu and The Straits Times News Tablet Bundle Package (the "Package") and is valid during the period commencing from 12 May 2020 to such date as may be determined by SPH in its sole and absolute discretion (the "Promotion Period"), for persons in Singapore who agree to subscribe for, and maintain their subscription in respect of, the Package for a minimum subscription period of 24 months (the "Minimum Subscription Period"), subject to the terms and conditions set out herein. This promotion is not valid with other promotions and bundle deals.
 3. Eligibility:Subject to the following conditions, this promotion is open to all Singapore citizens and permanent residents and foreign workers who reside in Singapore and have work permits or passes which are valid for at least 24 months from the date of submission of the subscription application.
  1. The following groups of subscribers (collectively, the "Eligible Subscribers") are eligible for this promotion:
   1. New subscribers ("New Subscribers"): Subscribers who: (a) are not Vendor Subscribers (as defined below) or Existing Subscribers (as defined below); and (b) do not currently have a subscription to the Package.For the avoidance of doubt, a subscriber is deemed to not have a current subscription to the Package if no member of the same household has at any time previously subscribed to the Package directly with SPH or terminated the same within 90 days prior to the date of the submission of the subscription application. For the purposes of this Section 3.1.1, a "household" refers to a domestic unit comprising members of the same family who have the same billing address and/or delivery address.
   2. Vendor subscribers ("Vendor Subscribers"): Existing subscribers of Tamil Murasu who are currently paying their subscription fees to a newspaper vendor. Upon subscription under this Promotion, the newspaper vendor subscription will be converted into Direct Subscriptions with SPH.
  2. The following groups of subscribers (collectively, the "Existing Subscribers") are eligible for this promotion:
   1. Existing subscribers who have subscribed for Tamil Murasu under an existing subscription plan ("Existing Subscription Plan") with SPH which is renewed automatically on a monthly basis ("Existing Month-to-Month Subscribers") may elect to retain their Existing Subscription Plan and subscribe for the Package. Please refer to paragraph 7(b) below for further details.
   2.  Existing subscribers who have subscribed for Tamil Murasu under an existing contract ("Existing Term Contract") with SPH which has a minimum subscription period ("Existing Term Subscribers") may elect to: (a) retain their Existing Term Contract and subscribe for the Package; or (b) request for an early termination of their Existing Term Contract and subscribe for the Package. Please refer to paragraphs 7(c) and 7(d) below for further details.
 4. For information on when your subscription to the Package will commence, please refer to the breakdown below:
  1. New Subscribers
   1. For applications received through the SPH subscription platform, subscription in respect of the Package will commence on or around 2 working days after the subscription application is received by SPH.
   2. For applications received through call-in, subscription will commence either 1st or 15th day of the upcoming month (subject to processing time of 7 – 9 working days).
  2. Vendor Subscribers
   1. For applications received from 1st – 15th of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the upcoming month.
   2. For applications received from 16th – 31st of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the following month.
  3. Existing Subscribers
   1. For applications received through the SPH subscription platform, subscription in respect of the Package will commence on or around 2 working days after the subscription application is received by SPH.
   2. For applications received through call-in, subscription will commence either 1st or 15th day of the upcoming month (subject to processing time of 7 – 9 working days).
 5. To qualify for a Samsung News Tablet Device ("Device"), you must:
  1. take up a new subscription to the Package or, add on to your existing subscription package;
  2. agree to maintain your subscription to the Package without any change to your subscription package for the entire duration of the Minimum Subscription Period (where "Minimum Subscription Period" is defined in paragraph 2 above to mean the period of 24 months) applicable to your subscription; and
  3. your duly completed subscription application form must be received by SPH during the Promotion Period.
 6. SPH has the right to determine your eligibility for this promotion at its sole and absolute discretion and its decision thereon shall be final and binding. Each subscriber is eligible to receive one Device per subscription.
 7. The Package is as follows:
  1. Minimum Period of Subscription

   24-months

  2. Fees involved

   New Subscribers and Vendor Subscribers

   1. New Subscribers and Vendor Subscribers can choose to pay their subscription fees for the Package via the following methods:
    1. Monthly payments of S$29.90 per month; or
    2. One-time upfront payment of S$717.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
   2. Existing Subscribers
    1. Existing Month-to-Month Subscribers who elect to retain their Existing Subscription Plan and subscribe for the Package may choose to pay their subscription fees via the following methods:
     1. Monthly payments of: (a) the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Subscription Plan; and (b) an additional amount of S$24.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. One-time upfront payment of an amount equal to the sum of: (a) 24 months of their existing subscription fees in respect of their Existing Subscription Plan; and (b) an amount of S$597.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
    2. Existing Term Subscribers who elect to retain their Existing Term Contract and subscribe for the Package may choose to pay their subscription fees via the following methods:
     1. Monthly payments of: (a) the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Term Contract; and (b) an additional amount of S$29.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. Monthly payments of the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Term Contract and a one-time upfront payment of S$717.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
    3. Existing Term Subscribers who elect to request for an early termination of their Existing Term Contract and subscribe for the Package may choose to pay the fees due via the following methods:
     1. The early termination fees under the Existing Term Contract and monthly payments of S$29.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. One-time upfront payment of an amount equal to the sum of: (a) the early termination fees under the Existing Term Contract; and (b) an amount of S$716.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package.

     This early termination option is only available to Existing Term Subscribers who call in to SPH Customer Service.

  Subscribers who opt to make monthly payments of their subscription fees in respect of the Package (i.e. subscribers who choose options in paragraphs 7.2.1.1, 7.2.2.1.1, 7.2.2.2.1, or 7.2.2.3.1 shall collectively be referred to as the "Recurring Subscribers".

 8. SPH has the right, in its sole and absolute discretion, to substitute the Device with another device of similar value.
 9. Ownership
  1. (Applicable only to Recurring Subscribers) All rights, title and interest in the Device shall pass to the Recurring Subscriber only upon (a) receipt by SPH of full payment of the subscription fees and applicable Package fees for the contractual period of 24 months and (b) satisfaction of the configuration requirements under paragraph 10.1 below (the "Configuration Requirements"). Otherwise, subject to paragraph 11.1, SPH retains all rights, title and interest in the Device provided to each Recurring Subscriber and the Recurring Subscriber agrees not to re-sell or assign his/her interest in the Device during such period. In the event that the Recurring Subscriber terminates the subscription to the Package before the expiry of the 24-month contractual period, the termination fees in paragraph 14 below shall apply.
  2. (Applicable only to Recurring Subscribers) At the end of the 24-month contractual period and upon full payment of the subscription fees and applicable Package fees and provided that the Configuration Requirements are satisfied, the Device will be the sole and exclusive property of the Recurring Subscriber.
  3. (Applicable to subscribers who choose options in paragraphs 7.2.1.2, 7.2.2.1.2, 7.2.2.2.2 or 7.2.2.3.2 above) Subscribers who make payment of the subscription fees in respect of the Package via a one-time upfront payment and satisfy the Configuration Requirements shall own all rights, title and interest in the Device upon receipt of such one-time upfront payment by SPH and satisfaction of the Configuration Requirements.
  4. Notwithstanding that the ownership of Device may be transferred to you in accordance with the terms herein, each subscriber acknowledges and agrees that SPH owns and retains all rights and interest, including all intellectual property rights, in respect of the KNOX programme.
 10. Configuration
  1. Each Device must be configured by SPH, or an authorised personnel approved by SPH, at the point of redemption. The Device will not be released to a subscriber until the KNOX programme is fully configured and installed in the Device.
  2. Subscribers may not configure the Device and install the KNOX programme on their own. Should a subscriber refuse to allow the Device to undergo the configuration in accordance with paragraph 10.1 above, subject to paragraph 10.3 below, he / she will be deemed to forfeit his / her subscription to the Package and a cancellation and refund will be processed within the next 7 working days.
  3. Any Device, once unsealed and opened in accordance with the instructions and/or agreement of a subscriber, is deemed to be purchased and redeemed by the subscriber and the Package may not be cancelled and refunded. All terms stated above will apply with immediate effect and, if the Configuration Requirements are not satisfied, then the subscriber will be deemed to have terminated his / her subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period and will accordingly have to pay SPH the sums due under paragraph 15 below.
 11. Loss and Damage
  1. Subscribers shall assume and bear (a) the entire risk of loss and damage to the Device from any and every cause whatsoever and (b) any and all costs involved in repairing and/or replacing the Device on and from the time of redemption of the Device. No loss or damage to the Device or any part thereof shall impair any obligation of subscriber under the subscription, which shall continue in full force and effect through the term of the subscription contract.
  2. In the event a subscriber loses the Device, he / she may make a written request for SPH to remotely lock the Device and restrict access to the KNOX programme embedded within the Device.
 12. Where the Device is offered by SPH in connection with your subscription, the following additional terms apply: (a) The Device is only available whilst stocks last; strictly no exchange is allowed after the subscription application is submitted to SPH; (b) You agree and acknowledge that no representations or warranties of any kind, implied, express or statutory, including, without limitation, the warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, satisfactory quality or fitness for a particular purpose, are given by SPH in respect of the Device. SPH will not entertain any requests to issue any refund or grant an exchange in respect of any Device that is found to be faulty or not fit for use, or for any other reasons; and (c) Device must be redeemed by subscribers in accordance with the instructions and terms as stated on the Gift Redemption Letter which you will receive within two working days upon successful purchase of your subscription (for New Subscribers) or the date of commencement of your direct subscription with SPH (for Vendor Subscribers and Existing Subscribers), provided that you satisfy all relevant eligibility criteria. Devices which are not redeemed by you within 4 weeks of the date of the Gift Redemption Letter (or such other period stated in the letter) will be forfeited. In such event, for the avoidance of doubt, your obligations under the terms herein (including, without limitation, your obligation to maintain your subscription for the Minimum Subscription Period) will continue to apply in full.
 13. Upon expiry of the Minimum Subscription Period, you agree that your subscription to the Package will continue in force on the then prevailing terms for such subscription until and unless you provide SPH with notice in writing that you wish to terminate in accordance with the said terms. Upon termination of your subscription to the Package after the expiry of the Minimum Subscription Period, the KNOX programme embedded within your Device will be removed within a period of 4 weeks.(Only applicable in respect of subscribers who have an Existing Subscription Plan or Existing Term Contract at the time of subscription for the Package) For the avoidance of doubt, if there is any inconsistency between the terms and conditions of the subscriber's existing subscription contract and the Specific T&Cs in respect of this Package, the Specific T&Cs shall prevail. If the subscriber's Existing Term Contract contains a minimum subscription period and provides that termination fees will be payable in the event of termination before the expiry of the minimum subscription period under that Existing Term Contract, the subscriber shall be liable to pay all the applicable termination fees under the Existing Term Contract and/or under these Specific T&Cs (as the case may be), in the event that the subscription is terminated prior to the expiry of the respective minimum subscription period under the subscriber's Existing Term Contract and/or these Specific T&Cs.
 14. Redemption

  The Device must be redeemed by subscribers through (a) the designated news tablet redemption centres or (b) the Home Delivery Service in accordance with the instructions and terms as stated on the Gift Redemption Letter which you will receive within two (2) working days upon successful purchase of your subscription (for New Subscribers) or the date of commencement of your direct subscription with SPH (for Vendor Subscribers and Existing Subscribers), provided that you satisfy all relevant eligibility criteria. Devices which are not redeemed by you within four (4) weeks of the date of the Gift Redemption Letter (or such other period stated in the letter) will be forfeited. In such event, for the avoidance of doubt, your obligations under the terms herein (including, without limitation, your obligation to maintain your subscription for the Minimum Subscription Period) will continue to apply in full.

  Home Delivery Service

  Subscribers may opt to redeem the Devices through the home delivery service (the "Home Delivery Service") for a fee of S$15 per Device(the "Home Delivery Fee").

  Delivery may be scheduled by subscribers directly through a self-appointment system and the service provider will contact the subscribers to confirm the delivery date within two (2) to seven (7) working days. All queries to cancel or reschedule the appointment should be made directly to the service provider, and SPH will not handle any requests or queries in connection therewith.

 15. If you terminate your subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period for any reason whatsoever, or during the Minimum Subscription Period you fail to pay to SPH any sums as and when due and SPH exercises its rights under the Standard Terms to terminate your subscription, the following fees and charges shall also be due and payable by you to SPH upon notice by SPH:
  1. administrative fee of $20; and
  2. termination fees of $600 if the Minimum Subscription Period is twenty-four (24) months.

  For the avoidance of doubt, if you terminate your subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period, the fees in this paragraph 14 shall be due and payable by you. In the event of a termination of a subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period for any reason whatsoever, (a) all of the subscriber's entitlements under the Package (including, without limitation, the Standard Product Warranty (as defined below)) will cease and (b) all amounts paid prior to the date of termination will be strictly non-refundable.

 16. Unless SPH has stated expressly otherwise, each subscriber may only enjoy one Package at any time, which may not be applied in conjunction with any other promotions or offers. The subscriber recognises that the Device is provided in connection with the Package and agrees not to sell, rent, lease and/or distribute the Device.
 17. The manufacturer of the Device provides a standard 12-month manufacturer product warranty (the "Standard Product Warranty") in respect of the Device and the subscriber is required to register and activate the warranty online at tmsub.sg/warranty.

  In the event that the Device is spoilt or defective during the warranty period under the Standard Product Warranty, the subscriber is responsible for bringing the Device and original redemption letter back to one of the service centres stated in the Gift Redemption Acknowledgement Letter. More information about standard warranty coverage to the Device can be found at tmsub.sg/warranty; in the meantime, subscribers will be able to access publication(s) on www.tamilmurasu.com.sg/. The subscriber agrees to bear all costs and expenses incurred in connection with the repair or replacement of the Device at any and all times.

  All matters relating to the Standard Product Warranty are solely between the subscriber and the manufacturer and SPH will not be responsible for any discrepancies or changes (if any) in respect of the foregoing. SPH will also not be liable for any direct or indirect claims, actions, demands or complaints, or any liabilities, judgments, compounds, penalties, losses, costs, damages, expenses, personal injury or death in connection with the Standard Product Warranty.

  In the event that the Device is lost or if you wish to replace the Device for any other reason, please contact SPH directly at 6388 3838 to purchase a new Samsung device. The SPH Tab application and KNOX programme are only available on Samsung tablets issued by SPH and/or its authorised agents and service centres. SPH and/or its authorised agents and service centres will not be able to configure a tablet or device purchased through other channels, to include the SPH Tab application and KNOX programme on such tablet or device.

 18. By subscribing for the Package, you consent and agree that SPH and its related corporations shall have the right to manage features of the KNOX programme embedded within your Device, which includes, but is not limited to, the ability to: (a) make modifications and changes remotely to the configuration, deployment and management of the Device's interface, graphics, audio clips, editorial content, images and/or videos, and the scripts and software used to implement the KNOX programme; (b) remotely install applications (including applications from SPH and its related corporations and/or other third parties) on the Device; (c) make modifications and changes remotely to the wallpaper and lock screen image of the Device; and (d) send you advertisements, marketing information and other communications through alerts, push notifications or in any other form or media on your Device. If, during the Minimum Subscription Period, you fail to pay to SPH any sums as and when due, you consent and agree for SPH to remotely lock your Device and restrict access to the KNOX programme embedded within the Device.
 19. By subscribing for the Package, you agree and consent to SPH and its related corporations, collecting, using and disclosing diagnostic, technical, usage and other related data or information, including, but not limited to, unique system or hardware identifiers and information about your Device, that is gathered periodically in an anonymised form in order to improve SPH's products and services, facilitate the provision of software updates, product support and for the purposes set out in the SPH Privacy Policy.
 20. SPH and its related corporations shall in no way be responsible or liable for any loss (including, without limitation, any indirect or consequential loss and damages for loss of profits, business interruption or loss of information), liability, expenses, claims and costs arising out of or in connection with the Device, including, but not limited to, any actual or alleged injury, damage, death or other consequences occurring to any person as a result, directly or indirectly, of the possession or use of the Device whether claimed by reason of breach of warranty, negligence, product defect or otherwise, and regardless of the form in which any such claim is made, save for any liability that cannot be excluded by applicable laws (in which case that liability is limited to the extent allowed by applicable laws).
 21. SPH may, at its sole and absolute discretion, vary, amend or revise the Specific T&Cs and/or terminate or withdraw this promotion at any time without prior notice.

தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

ஒப்பந்தக்காலச் சந்தா சலுகை – தமிழ் முரசு மற்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு இயக்கத்தின் விதிகளும் நிபந்தனைகளும்

ஆகக் கடைசியாக 20 ஏப்ரல் 2020 புதுப்பிக்கப்பட்டது

(பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தமிழ்ப்பதிப்பு குறிப்புக்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், ஆங்கிலப்பதிப்பே மேலோங்கியிருக்கும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.)

அறிவிப்பு: சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வேலையிடங்களுக்கு அறிவித்திருக்கும் கூடுதலான பாதுகாப்பு தூர இடைவெளி விதிமுறைகளின்படி, செய்தி கைக்கணினியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான நிலையங்கள் அனைத்தும் 7 ஏப்ரல் 2020 முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை மூடப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரத் தகுதிபெறும் சந்தாதாரர்கள் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி), இந்தக் காலகட்டத்தில் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையின்மூலம் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) சாதனத்தைப் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கான கட்டணம் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) இந்தக் காலகட்டத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

 1. இந்தச் சந்தா சலுகையில் பங்கேற்பது இங்குள்ள விதிகளுக்கும் (சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்), மேற்காணும் வழக்கமான விதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் (பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்) உட்பட்டது. பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் இடையில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளே செல்லுபடியாகும்.
 2. இந்தச் சலுகை தமிழ் முரசு மற்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புக்கானது (தொகுப்பு). இது, இங்குள்ள விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, குறைந்தபட்சம் 24 மாதச் சந்தா காலகட்டத்திற்கு (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம்), தொகுப்பின் சந்தாவை நிலைநாட்ட ஒப்புக்கொண்டு சந்தா சேரும் சிங்கப்பூர்வாசிகளுக்கு, 3 ஜூலை 2020 தொடங்கும் காலகட்டத்திலிருந்து, எஸ்பிஹெச் தனது ஏகபோக விருப்பப்படி நிர்ணயிக்கும் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் (சலுகை காலகட்டம்). இந்தச் சலுகை மற்ற சலுகைகள் தொகுப்புகளுடன் செல்லுபடியாகாது.
 3. தகுதி நிபந்தனைகள்:பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், சந்தா விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்த தேதியிலிருந்து குறைந்தது 24 மாதங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் வேலை அனுமதி அட்டைகளுடன் சிங்கப்பூரில் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இந்தச் சலுகையைப் பெற வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
  1. புதிய சந்தாதாரர்கள்: ஏற்கெனவே தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்திராதவர்கள்.
   1. ஐயப்பாட்டைத் தவிர்த்திட,ஒரு சந்தாதாரரின் குடும்பத்திலுள்ள எவரும் எந்தச் சமயத்திலும் எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்துடன் இதற்குமுன் நேரடியாகத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேராதிருந்தால் அல்லது சந்தா விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்யும் தேதிக்கு முன்பான 90 நாட்களுக்குள்தொகுப்பின் சந்தாவை ரத்துசெய்திருந்தால், புதிய சந்தாதாரராகக் கருதப்படுவார். இந்தப் பிரிவு 3.1.1-ன் நோக்கத்திற்காக “குடும்பம்” என்பது அதே கட்டண முகவரியை மற்றும்அல்லது விநியோக முகவரியைக் கொண்டிருக்கும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிக்கிறது.
   2. விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்தற்போது செய்தித்தாள் விநியோகிப்பாளரிடம் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்திவரும் தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாதாரர்கள். இந்தச் சலுகையின்கீழ் சந்தா சேர்ந்தவுடன், செய்தித்தாள் விநியோகிப்பாளரின் சந்தா, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தாவாக மாற்றப்படும்.
  2. பின்வரும் சந்தா பிரிவினர் (தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்) இந்தச் சலுகைக்குத் தகுதி பெறுகின்றனர்:
   1. எஸ்பிஹெச்-உடன் தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி மாத அடிப்படையில் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸுக்குச் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (தற்போதைய மாத அடிப்படையிலான சந்தாதாரர்கள்), தற்போதைய சந்தா திட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரலாம். தயவுசெய்து மேலும் விவரங்களுக்குப் பத்தி 7.2.2.1 பார்க்கவும்.
   2. எஸ்பிஹெச்-உடன் தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தின்கீழ் குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸுக்குச் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (தற்போதைய ஒப்பந்தகால சந்தாதாரர்கள்): (a) தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரலாம்; அல்லது (b) தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்து தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர கோரிக்கை விடுக்கலாம். தயவுசெய்து மேலும் விவரங்களுக்குப் பத்திகள் 7.2.2.2 and 7.2.2.3 பார்க்கவும்.
 4. உங்களது தொகுப்புக்கான சந்தா எப்போது தொடங்கும் என்பது பற்றிய விவரத்திற்கு, தயவுசெய்து பின்வரும் பிரிவுவகை விவரங்களைப் பார்க்கவும்:
   1. புதிய சந்தாதாரர்கள்
    1. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
    2. தொலைபேசி அழைப்பின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எதிர்வரும் மாதத்தின் முதல் தேதியில் அல்லது 15ஆம் தேதியில் சந்தா தொடங்கும் (செயல்படுத்துவதற்கு 7-9 வேலை நாட்கள் எடுக்கும்).
  1. விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்
   1. நடப்பு மாதத்தின் முதல் தேதியிலிருந்து 15ஆம் தேதி வரை பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா எதிர்வரும் மாதத்தின் முதல் நாளில் தொடங்கும்.
   2. நடப்பு மாதத்தின் 16ஆம் தேதியிலிருந்து 31ஆம் தேதி வரை பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா மறுமாதத்தின் முதல் நாளில் தொடங்கும்.
  2. தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
   1. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
   2. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
 5. Samsung செய்தி கைக்கணினி சாதனத்திற்கு (சாதனம்) தகுதிபெற, நீங்கள்:
  1. தொகுப்புக்குப் புதிதாகச் சந்தா சேரவேண்டும் அல்லது, தற்போதைய சந்தா தொகுப்புடன் சேர்க்கவேண்டும்;
  2. தொகுப்புக்குப் புதிதாகச் சந்தா சேரவேண்டும் அல்லது, தற்போதைய சந்தா தொகுப்புடன் சேர்க்கவேண்டும்;
  3. நீங்கள் பூர்த்தி செய்த சந்தா விண்ணப்பப் படிவம், சலுகை காலகட்டத்தின்போது எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைக்கவேண்டும்.
 6. இந்தச் சலுகைக்கு நீங்கள் தகுதிபெறுகிறீர்களா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஏகபோக உரிமை எஸ்பிஹெச்-க்கு உண்டு. அதன் முடிவே இறுதியானது, உறுதியானது. ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஒவ்வொரு சந்தாவுக்கும் ஒரு சாதனத்தைப் பெறத் தகுதிபெறுவார்.
 7. தொகுப்பின் விவரம் வருமாறு:
  1. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம்

   24 மாதங்கள்

  2. கட்டணங்கள்

   புதிய சந்தாதாரர்கள் மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்

   1. புதிய சந்தாதாரர்களும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்களும் பின்வரும் வழிகளில் தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
    1. ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்திற்கு S$29.90;
    2. தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தா கட்டணமாக ஒருமுறை S$717.60 முன்பணம். எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
   2. தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
    1. தற்போதைய மாத அடிப்படையிலான சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய சந்தா திட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. மாதந்தோறும்: (a) தற்போதைய சந்தா திட்டத்திற்கான மாதாந்தர சந்தா கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் கூடுதலாக S$24.90;
     2. முன்பணமாகப் பின்வருபவற்றின் மொத்த தொகை: (a) தற்போதைய சந்தா திட்டத்திற்கான 24 மாதச் சந்தா; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தாவாக S$597.60. எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
    2. தற்போதைய ஒப்பந்தகாலச் சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. மாதந்தோறும்: (a) தற்போதைய ஒப்பந்தத்திற்கான மாதாந்தர சந்தா கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் கூடுதலாக S$29.90;
     2. தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின் மாதாந்தர சந்தா கட்டணம் மற்றும் தொகுப்பின் 24 மாதகாலச் சந்தா கட்டணமாக S$717.60 முன்பணம். எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
    3. தற்போதைய ஒப்பந்தகாலச் சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்துவிட்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான கட்டணம் மற்றும் தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் S$29.90;
     2. முன்பணமாகப் பின்வருபவற்றின் மொத்த தொகை: (a) தற்போதைய தற்போதைய ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தாவாக S$716.60.

     முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான தெரிவு, எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.

  தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தை மாதந்தோறும் செலுத்தும் தெரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சந்தாதாரர்கள் (அதாவது மேற்காணும் தெரிவுகள் 7.2.1.1, 7.2.2.1.1, 7.2.2.2.1, அல்லது 7.2.2.3.1 தேர்ந்தெடுத்த சந்தாதாரர்கள்) “தொடர் சந்தாதாரர்கள்” எனக் குறிப்பிடப்படுவார்கள்.

 8. சாதனத்திற்குப் பதிலாக நிகரான மதிப்புள்ள வேறொரு சாதனத்தை மாற்றித்தரும் ஏகபோக உரிமை எஸ்பிஹெச்-க்கு உண்டு.
 9. உரிமை
  1. (தொடர் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) (a) 24 மாதகால ஒப்பந்தத்திற்கான சந்தா கட்டணமும் தொகுப்புக்கான கட்டணமும் எஸ்பிஹெச்-க்கு முழுமையாகக் கிடைத்து, (b) கீழ்க்காணும் பத்தி 10.1-ன்கீழ் அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு மட்டுமே சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளும், பட்டாவும், பங்கும் தொடர் சந்தாதாரருக்குக் கிடைக்கும். இல்லாவிடில், பத்தி 11.1-ன்படி, ஒவ்வொரு தொடர் சந்தாதாரருக்கும் வழங்கப்படும் சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளையும், பட்டாவையும், பங்கையும் எஸ்பிஹெச் தக்கவைத்துக்கொள்ளும். இத்தகைய காலகட்டத்தில் சாதனத்தை மறுவிற்பனை செய்யாமல் அல்லது சாதனத்தில் தனக்குள்ள பங்கை வேறொருவருக்குக் கொடுக்காமல் இருக்க ஒப்புக்கொள்கிறார். தொடர் சந்தாதாரர் 24 மாதகால ஒப்பந்தம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை ரத்து செய்தால், கீழ்க்காணும் பத்தி 14-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரத்துக் கட்டணம் செலுத்தப்படவேண்டும்.
  2. (தொடர் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) 24 மாதகால ஒப்பந்தம் முடிவடைந்து, சந்தா கட்டணமும் தொகுப்புக்கான கட்டணமும் முழுமையாகச் செலுத்தப்பட்டு, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், சாதனம் தொடர் சந்தாதாரரின் பிரத்யேக தனி உடமையாகிவிடும்.
  3. (மேற்காணும் பத்தி 7ல் தெரிவுகள் 7.2.1.2, 7.2.2.1.2, 7.2.2.2.2, அல்லது 7.2.2.3.2 தேர்ந்தெடுத்த சந்தாதாரர்களுக்குப் பொருந்தும்) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தை ஒருமுறை மொத்த முன்பணமாகச் செலுத்தும் சந்தாதாரர்கள், அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றினால், ஒருமுறை செலுத்தும் மொத்த முன்பணம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதும், சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளும், பட்டாவும், பங்கும் சந்தாதாரரின் உடமையாகிவிடும்.
  4. சாதனத்தின் உரிமை இங்குள்ள விதிமுறைகளின்படி உங்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தாலும், KNOX நிரல் சார்ந்த அனைத்து மதிநுட்பச் சொத்துரிமைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து உரிமைகளுக்கும் பங்குகளுக்கும் எஸ்பிஹெச் உரிமையேற்று தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என்பதை ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
 10. அமைவடிவாக்கம்
  1. ஒவ்வொரு சாதனமும், அது மீட்கப்படும்போது, எஸ்பிஹெச்-ஆல் அல்லது எஸ்பிஹெச் அங்கீகாரமளித்த அலுவலரால் அமைவடிவாக்கம் செய்யப்படவேண்டும். சாதனத்தில் KNOX நிரல் முழுமையாக அமைவடிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நிறுவப்படும்வரை சாதனம் சந்தாதாரருக்குக் கொடுக்கப்படாது.
  2. சந்தாதாரர்கள் சாதனத்தைச் சொந்தமாக அமைவடிவாக்கம் செய்யவோ KNOX நிரலை நிறுவவோ கூடாது. மேற்காணும் பத்தி 10.1-ன்படி சாதனத்தை அமைவடிவாக்கம் செய்வதற்கு சந்தாதாரர் மறுத்தால், கீழ்க்காணும் பத்தி 10.3-ன்படி, அவர் தொகுப்புக்கான சந்தாவை மீட்டுக்கொள்வதாகக் கருதப்பட்டு, சந்தா ரத்து செய்யப்பட்டு, அடுத்த 7 வேலை நாட்களுக்குள் பணம் திருப்பித் தரப்படும்.
  3. ஒரு சாதனம், சந்தாதாரரின் கூற்றுப்படி மற்றும்/அல்லது ஒப்புதலின்படி திறக்கப்பட்ட பிறகு, அது சந்தாதாரரால் வாங்கப்பட்டதாகவும் மீட்கப்பட்டதாகவும் கருதப்படும் என்பதால், தொகுப்பை ரத்து செய்யவும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறவும் முடியாது. மேற்காணும் நிபந்தனைகள் அனைத்தும் உடனடியாக நடப்புக்கு வருவதோடு, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் சந்தாதாரர் தொகுப்புக்கான தனது சந்தாவை ரத்து செய்ததாகக் கருதப்பட்டு, கீழ்க்காணும் பத்தி 14-ன்படி எஸ்பிஹெச்-க்கு உரிய தொகைகளைச் செலுத்தவேண்டும்.
 11. இழப்பு மற்றும் சேதம்
  1. சந்தாதாரர்கள் (a) எந்தவொரு காரணத்தாலும் சாதனத்திற்கு இழப்பும் சேதமும் நேரக்கூடிய அபாயத்தையும் மற்றும் (b) சாதனம் மீட்கப்பட்டதுமுதல் அதனைப் பழுதுபார்ப்பதற்கு மற்றும்/அல்லது மாற்றுவதற்கு ஆகும் அனைத்து செலவுகளையும் தாமே ஏற்கவேண்டும். சாதனத்தின் இழப்பு அல்லது சேதம் அல்லது அவை சார்ந்த ஏதாவது சம்பவத்தால் சந்தாவின்கீழ் சந்தாதாரருக்கு உள்ள எந்தவொரு பொறுப்பும் பாதிப்படையாமல், சந்தா ஒப்பந்தகாலம் முழுவதும் முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.
  2. சந்தாதாரர் சாதனத்தை இழக்க நேரிட்டால், சாதனத்தைத் தொலையியக்க முறையில் பூட்டி, அதிலுள்ள KNOX நிரலின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும்படி அவர் எஸ்பிஹெச்-இடம் எழுத்துபூர்வ கோரிக்கை செய்யலாம்.
 12. உங்கள் சந்தாவின் தொடர்பில் சாதனத்தை எஸ்பிஹெச் வழங்கும்போது, பின்வரும் கூடுதலான விதிமுறைகள் நடப்பிலிருக்கும்: (a) இருப்பு இருக்கும் வரை மட்டுமே சாதனம் கிடைக்கும்; சந்தா விண்ணப்பத்தை எஸ்பிஹெச்-இடம் சமர்ப்பித்த பிறகு எந்தவொரு பரிமாற்றமும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படாது; (b) இந்தச் சாதனத்திற்கென எந்த வகையான, மறைமுகமான, வெளிப்படையான அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதித்துவத்தை அல்லது உத்தரவாதத்தை எஸ்பிஹெச் வழங்கவில்லை என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். மூன்றாம் தரப்பு உரிமைகள், பட்டா, வணிகத்தன்மை, திருப்திகரமான தரம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான தராதரம் போன்றவற்றின் மீறலின்மைக்கான உத்தரவாதங்கள் இதில் உள்ளடங்கும். பழுதடைந்த அல்லது பயன்படுத்தத் தகுதியில்லாத நிலையில் இருப்பதாகக் கண்டறியப்படும் எந்தவொரு சாதனத்திற்கும், அல்லது மற்ற காரணங்களுக்காகப் பணம் திருப்பித்தருமாறு அல்லது பரிமாற்றம் வழங்குமாறு செய்யப்படும் எந்தவொரு கோரிக்கைக்கும் எஸ்பிஹெச் செவிசாய்க்காது; மற்றும் (c) உங்கள் சந்தாவை வெற்றிகரமாக வாங்கி இரண்டு வேலை நாட்களுக்குள் (புதிய சந்தாதாரர்களுக்கு) அல்லது எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா தொடங்கப்பட்ட தேதியில் (விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள் மற்றும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்), தேவையான தகுதி நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்திருந்தால், உங்களுக்குக் கிடைக்கும் அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி சாதனத்தைச் சந்தாதாரர்கள் மீட்டுக்கொள்ளவேண்டும். கடிதத்தின் தேதியிலிருந்து 4 வாரங்களுக்குள் (அல்லது கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற காலகட்டத்திற்குள்) மீட்டுக்கொள்ளப்படாத சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இத்தகைய நிலையில், ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உங்களது பொறுப்புகள் (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு உங்கள் சந்தாவை நிலைநாட்டும் பொறுப்பு உட்பட) தொடர்ந்து முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.
 13. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடையும்போது, விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப சந்தாவை ரத்து செய்ய விரும்புவதாக நீங்கள் எஸ்பிஹெச்-க்கு எழுத்துபூர்வமாகத் தெரியப்படுத்தும்வரை, தொகுப்புக்கான சந்தாவுக்கு அப்போது நடப்பிலிருக்கும் விதிமுறைகளின்படி, உங்கள் சந்தா தொடரும். குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைந்த பிறகு தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தவுடன், 4 வாரங்களுக்குள் உங்கள் சாதனத்திலுள்ள KNOX நிரல் நீக்கப்படும்.

  (தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரும்போது ஏற்கனவே சந்தா திட்டம் அல்லது ஒப்பந்தம் வைத்திருக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, சந்தாதாரரின் தற்போதைய சந்தா ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும், இந்தத் தொகுப்பின் சிறப்பு விதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் இடையில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், சிறப்பு விதிகளும் நிபந்தனைகளுமே செல்லுபடியாகும். சந்தாதாரரின் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தில் குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் இருந்து, அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக ரத்து செய்தால் கட்டணம் செலுத்தவேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், சந்தாதாரரின் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மற்றும்/அல்லது இந்தச் சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்கீழ் அந்தந்த குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாகச் சந்தா ரத்து செய்யப்படும் நிலையில், சந்தாதாரர் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மற்றும்/அல்லது சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்கீழ் (சூழ்நிலைப்படி) ரத்துக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தவேண்டும்.

 14. பொருள் மீட்பு

  சந்தாதாரர்கள் (a) நிர்ணயிக்கப்பட்ட செய்தி கைக்கணினி மீட்பு நிலையங்களில் அல்லது (b) வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை மூலம், அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செய்முறைகள் மற்றும் விதிகளுக்கு ஏற்ப கைக்கணினியை மீட்டுக்கொள்ளவேண்டும். இந்தக் கடிதம், தகுதிபெறுவதற்குத் தேவையான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றும் நிலையில், உங்கள் சந்தா கொள்முதல் ஏற்கப்பட்டு (புதிய சந்தாதாரர்களுக்கு) அல்லது எஸ்பிஹெச்-உடனான உங்களது நேரடி சந்தா தொடங்கிய தேதியிலிருந்து (விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்களுக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்களுக்கும்) இரண்டு (2) வேலை நாட்களுக்குள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தின் தேதியிலிருந்து நான்கு (4) வாரங்களுக்குள் (அல்லது கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேறு காலகட்டத்திற்குள்) பெற்றுக்கொள்ளப்படாத கைக்கணினிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இந்நிலையில், ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்க, இந்த விதிகளின்கீழ் உங்களுக்குள்ள பொறுப்புகள் (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு உங்கள் சந்தாவை நிலைநாட்டும் பொறுப்பும் இதில் உள்ளடங்கும்) தொடர்ந்து முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை

  சந்தாதாரர்கள் ஒரு கருவிக்கு S$15 கட்டணத்திலான (வீட்டுக்கு அனுப்பிவைப்பதற்கான கட்டணம்) வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையைப் பயன்படுத்தி கைக்கணினிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  சந்தாதாரர்கள் சுயமாகத் தேதிப்பதிவு செய்து அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கு நேரடியாக ஏற்பாடு செய்யலாம். சேவை வழங்குநர் இரண்டு (2) வேலை நாட்களுக்குள் சந்தாதாரர்களுடன் தொடர்புகொண்டு தேதியை உறுதிப்படுத்துவார். தேதிப்பதிவை ரத்து செய்வது அல்லது மாற்றுவது தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளும் சேவை வழங்குநரிடம் கேட்கப்படவேண்டும். இதன் தொடர்பிலான எந்தவொரு கோரிக்கையையும் அல்லது கேள்விகளையும் எஸ்பிஹெச் கையாளாது.

 15. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக, எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும், தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தால், அல்லது குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்தின்போது எஸ்பிஹெச்-க்கு சேரவேண்டிய ஏதேனும் தொகைகளை உரிய காலத்தில் நீங்கள் செலுத்தத் தவறினால், எஸ்பிஹெச் வழக்கமான விதிகளின்கீழ் தனக்குள்ள உரிமைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சந்தாவை ரத்து செய்யும். எஸ்பிஹெச் அறிக்கை வெளியிட்டவுடன் பின்வரும் கட்டணங்களையும் எஸ்பிஹெச்-க்கு நீங்கள் செலுத்தவேண்டும்:
  1. $20 நிர்வாகக் கட்டணம்; மற்றும்
  2. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் இருபத்துநான்கு (24) மாதங்களாக இருந்தால் ரத்து செய்வதற்கான கட்டணமாக $600.

   ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தால், பத்தி 14ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தவேண்டும். குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை எந்தவொரு காரணத்திற்காக ரத்து செய்தாலும், (a) தொகுப்பின்கீழ் சந்தாதாரருக்குரிய உரிமைகள் அனைத்தும் (வழக்கமான உத்தரவாதம் (கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) மற்றும் அதன் நீட்டிப்பு உட்பட) முடிவுக்கு வந்துவிடும் மற்றும் (b) ரத்து செய்த தேதிக்கு முன்பாகச் செலுத்தப்பட்ட அனைத்து தொகைகளும் கண்டிப்பாகத் திருப்பித் தரப்படமாட்டாது.

 16. எஸ்பிஹெச் வேறுவிதமாகக் குறிப்பிட்டிருந்தாலொழிய, ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஒரே சமயத்தில் ஒரு தொகுப்பை மட்டுமே அனுபவிக்கலாம். வேறு எந்தச் சலுகையோடும் இதனைப் பெறமுடியாது. இந்தத் தொகுப்பின் தொடர்பில்தான் சாதனம் வழங்கப்படுகிது என்பதை அங்கீகரித்து, சாதனத்தை விற்க, வாடகைக்கு விட, குத்தகைக்கு விட மற்றும்/அல்லது விநியோகிக்கப் போவதில்லை என ஒப்புதல் அளிக்கிறார்.
 17. சாதனத்தின் உற்பத்தியாளர் சாதனத்திற்கு வழக்கமான 12 மாதகால உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம் (வழக்கமான உத்தரவாதம்) வழங்குகிறார். சந்தாதாரர் tmsub.sg/warranty இணையத்தளத்தில் உத்தரவாதத்தைப் பதிவு செய்து செயற்படுத்தவேண்டும்.

  வழக்கமான உத்தரவாதம் நடப்பிலிருக்கும் காலகட்டத்தில் சாதனம் பழுதடைந்தால் அல்லது செயல்படாவிட்டால், அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சேவை நிலையங்களில் ஒன்றுக்குச் சாதனத்தையும் அசல் மீட்புக் கடிதத்தையும் கொண்டு செல்வது சந்தாதாரரின் பொறுப்பாகும். வழக்கமான உத்தரவாதத்தின் காப்பீடு பற்றிய மேல்விவரங்களை tmsub.sg/warranty இணையத்தளத்தில் காணலாம்; அதற்கிடையே, சந்தாதாரர்கள் www.tamilmurasu.com.sg/ இணையத்தளத்தில் வெளியீடுகளை அணுகுவதோடு, ஒரு சாதனத்தில் தமிழ் முரசு செயலியின் அணுகலையும் பெறுவார்கள். சாதனத்தைப் பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்கு ஆகும் எல்லாச் செலவுகளையும் எல்லா சமயங்களிலும் ஏற்க சந்தாதாரர் ஒப்புக்கொள்கிறார்.

  வழக்கமான உத்தரவாதம் தொடர்பான அனைத்து விவகாரங்களும் சந்தாதாரருக்கும் உற்பத்தியாளருக்கும் இடையிலானவை மட்டுமே. இதன் தொடர்பிலான எந்த முரண்பாடுகளுக்கும் அல்லது மாற்றங்களுக்கும் (இருந்தால்) எஸ்பிஹெச் பொறுப்பாகாது. அதோடு, வழக்கமான உத்தரவாதத்தின் (மற்றும் அதன் நீட்டிப்பின்) தொடர்பிலான எந்தவொரு நேரடியான அல்லது மறைமுகமான கோரிக்கைகள், நடவடிக்கைகள், கோரிக்கைகள் அல்லது புகார்கள், அல்லது ஏதேனும் பொறுப்புகள், மதிப்பாய்வுகள், அபராதங்கள், இழப்புகள், செலவுகள், சேதங்கள், தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம் எதற்கும் எஸ்பிஹெச் பொறுப்பாகாது.

  சாதனம் தொலைந்துபோனால் அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காக நீங்கள் சாதனத்தை மாற்ற விரும்பினால், புதிய Samsung சாதனம் வாங்க தயவுசெய்து 6388 3838 என்ற எண்ணில் எஸ்பிஹெச்-உடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளவும். எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியும் KNOX நிரலும் எஸ்பிஹெச் மற்றும்/அல்லது அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்கள் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் வழங்கிய Samsung கைக்கணினிகளில் மட்டுமே கிடைக்கும். எஸ்பிஹெச் மற்றும்/அல்லது அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்கள் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் ஆகியவற்றால், வேறு வழிகளில் வாங்கப்பட்ட கைக்கணினியில் அல்லது சாதனத்தில் அமைவடிவாக்கம் செய்து எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியையும் KNOX நிரலையும் அதில் உள்ளடக்க இயலாது.

 18. இந்தத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்வதன்வழி, எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள், உங்கள் சாதனத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள KNOX நிரலின் அம்சங்களை நிர்வகிக்க உரிமை பெற்றிருப்பதாக நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். இதில் (a) சாதனத்தின் முகப்புத்தோற்றம், வரைகலை, ஒலிப்பதிவுகள், செய்தி உள்ளடக்கம், படங்கள் மற்றும்/அல்லது காணொளிகள், மற்றும் KNOX நிரலை அமலாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்கிரிப்ட் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றின் அமைவடிவாக்கம், செயற்பாடு, நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் தொலையியக்க முறையில் சீரமைப்புகளும் மாற்றங்களும் செய்தல்; (b) சாதனத்தில் தொலையியக்க முறையில் செயலிகளை நிறுவுதல் (எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்களின் மற்றும்/அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரின் செயலிகள் உட்பட); (c) சாதனத்தின் பின்திரை மற்றும் திரைப்பூட்டில் தொலையியக்க முறையில் சீரமைப்புகளும் மாற்றங்களும் செய்தல்; மற்றும் (d) உங்கள் சாதனத்திற்கு எச்சரிப்புகள், மிகுதி அறிவிப்புகள் அல்லது வேறு வகையான வடிவில் அல்லது ஊடகத்தில் விளம்பரங்கள், சந்தை தகவல் மற்றும் இதரத் தகவல்களை அனுப்புதல் ஆகியன உள்ளடங்கும். நீங்கள், குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்தின்போது, எஸ்பிஹெச்-க்குச் சேரவேண்டிய ஏதேனும் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், எஸ்பிஹெச் உங்கள் சாதனத்தைத் தொலையியக்க முறையில் பூட்டி, சாதனத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள KNOX நிரலின் பயன்பாட்டு அணுகலைக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள்.
 19. இந்தத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்வதன்வழி, எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள், உங்கள் சாதனத்தின் தனித்துவ இயக்க அல்லது வன்பொருள் அடையாளக் குறியீடுகளையும் தகவலையும் சேகரிப்பது உட்பட, அடையாள, தொழில்நுணுக்க, பயன்பாடு மற்றும் இதர சார்புள்ள தரவு அல்லது தகவல் சேகரிக்கவும், பயன்படுத்தவும், வெளியிடவும் நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். இந்தத் தகவல்கள், எஸ்பிஹெச் தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் மேம்படுத்தவும், மென்பொருள் புதுப்பிப்பு, பொருள் ஆதரவு, மற்றும் எஸ்பிஹெச் தனிப்பட்ட கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இதர நோக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்காகவும் அனாமதேய வடிவில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படும்.
 20. எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள் சாதனத்தால் அல்லது சாதனத்தின் தொடர்பில் ஏற்படக்கூடிய ஏதேனும் இழப்பு (லாப இழப்பு, தொழில் தடங்கல் அல்லது தகவல் இழப்பினால் மறைமுகமாக அல்லது விளைவாக நேரக்கூடிய இழப்பு மற்றும் சேதம் உட்பட) பொறுப்பு, செலவுகள், கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகவோ அல்லது பொறுப்பேற்கவோ மாட்டா. சாதனத்தை வைத்திருந்ததால் அல்லது பயன்படுத்தியதால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எவருக்கேனும் உண்மையில் நேர்ந்த அல்லது நேர்ந்ததாகக் கூறப்படும் காயம், சேதம், மரணம் அல்லது இதர விளைவுகளின் தொடர்பில், உத்தரவாத மீறல், கவனக்குறைவு, பொருள் குறைபாடு அல்லது வேறு காரணத்தினால், பொருந்தத்தக்க சட்டங்களினால் விலக்கப்படமுடியாது ஏதேனும் பொறுப்பு தவிர (இந்நிலையில் பொருந்தத்தக்க சட்டத்தின்படி பொறுப்பு வரையறுக்கப்படும்) வேறெந்த வகையில் செய்யப்படும் கோரிக்கையும் இதில் உள்ளடங்கும்.
 21. எஸ்பிஹெச், அதன் ஏகபோக விருப்பப்படி, சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மாற்றலாம், திருத்தலாம் அல்லது மாறுபாடுகள் செய்யலாம் மற்றும்/அல்லது இந்தச் சலுகையை எந்தச் சமயத்திலும் முன்னறிவிப்பின்றி மீட்டுக்கொள்ளலாம்.

Standard Subscription Terms and Conditions

Last updated on 16th October 2018

 1. These Standard Subscription Terms and Conditions ("Standard Terms") govern your subscription(s) to newspapers published by Singapore Press Holdings Limited ("SPH"), irrespective of the delivery platform or means of access. SPH has the right to amend these Standard Terms from time to time by posting any amendments on its website, and you agree to be bound by these amendments.
 2. All subscription packages and prices reflected on this website are applicable to home subscriptions only.
 3. You must be 18 years old and above to subscribe to our services. If you are below 18 years old, please get your parent or guardian to undertake the subscription.
 4. You also agree to be bound by any specific terms governing payment, subscription fees, minimum subscription periods, entitlements to any gift or premium under any promotion, termination fees and delivery fees which are applicable to your subscription as set out in our application forms for the relevant subscription packages and payment terms you have selected.
 5. SPH has the right to vary subscription fees payable or any other term relating to your subscription from time to time upon giving you at least 14 days' prior notice.
 6. Please take note that if you have opted to take delivery of the print edition of your subscribed newspapers, the applicable Delivery Fee, once charged, is non-refundable. Delivery Fees are charged by residential type, and will be charged by per subscriber account per delivery address.
 7. You should receive a notification acknowledging your subscription within 30 days of confirming your subscription.
 8. All subscription fees are due in advance. Please ensure that payment is made and cleared by your bank before each monthly/annual recurring payment is due. For payments by credit card, your credit card account must be in good standing and remain valid for the monthly/annual charge(s) to be debited successfully. If your credit card has expired, or if you wish to use a different credit card, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department at least 14 days before your next subscription fee payment is due. If you fail to provide us such notice in a timely manner, you shall be liable for any prevailing administrative, termination or other fees which SPH may impose in accordance with clause 10 below.
 9. Your subscription will continue and be renewed automatically on a monthly basis after the first month/year until you expressly instruct us that you wish to terminate your subscription by providing us with at least 30 days’ prior notice in writing at Customer Service, Circulation Singapore Press Holdings Limited. 1000 Toa Payoh North Annexe Level 6, News Centre Singapore 318994. If the minimum subscription period applicable to your subscription has not yet expired as at the date of such termination, the prevailing administrative, termination or other fees shall also be due and payable by you. Unless otherwise stated by SPH, any renewal of your subscription will be on the then prevailing subscription terms therefor.
 10. If timely payment of your subscription fees or other payments due from you is not made for any reason, or if you breach any other terms and conditions that are applicable to your subscription, SPH may, without prejudice to its rights and remedies at law to recover any sums due from you, suspend or terminate your subscription without further notice or obligation to you and you may be subject to the prevailing administrative, termination or other fees.
 11. If you experience any issues pertaining to delivery of newspapers (including but not limited to non-delivery of print edition of newspapers), please alert us promptly by contacting our Customer Service no later than two (2) days after the date of the newspaper(s) in question.
 12. In the event of any discrepancies or inaccuracies in your invoice/statement/records relating to the payment for your subscription, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department no later than fourteen (14) days from the date of the invoice/statement/records for us to investigate into the matter, otherwise our records shall be conclusive of the amounts due from you and we will not entertain any disputes in relation to the same.
 13. You confirm that the information provided in your subscription application form is true and correct at the point of application, and undertake to promptly inform SPH if there are any changes to the information provided from time to time.
 14. You may seek a temporary suspension of delivery of print newspaper(s) ("Temporary Stop") by making a Temporary Stop request online at our website at www.sphsubscription.com.sg (click on "Temporary Stop" option under "My Services" section). You agree that any Temporary Stop request (a) is offered on a goodwill basis only and is subject to SPH’s approval in its absolute discretion, (b) must be made at least three (3) clear working days (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) before its intended start date, and (c) must be for a minimum of 3 consecutive days and cannot exceed 30 consecutive days per request.
 15. If you are a Print-only subscriber and your Temporary Stop request is approved for duration of at least 8 days, SPH may in its absolute discretion offer a refund or credit of your subscription for the duration of the Temporary Stop, up to a maximum of 30 days per calendar year in aggregate. All-in-One subscribers are not entitled to any refund or credit of subscription for any Temporary Stop of any duration as they will continue to have access to digital editions of their subscribed publications.
 16. You agree and acknowledge that notwithstanding any approval by SPH of a Temporary Stop request, SPH does not undertake or guarantee that all delivery personnel will carry out Temporary Stop requests without error or at all. In such event, notwithstanding Clause 14, you remain liable to pay for all newspapers delivered to you during any Temporary Stop period requested. SPH shall not be liable for any loss or damage which you may suffer in connection with any continued delivery of newspaper(s) or any Temporary Stop request.
 17. You agree and consent to SPH and its related corporations (collectively, "SPH Group") collecting, using and disclosing your personal data for the purposes of processing your subscription application and to provide you with the products and services you have requested. These purposes are set out in the SPH Privacy Policy which can be found at http://sph.com.sg/legal/sph_privacy.html and which may be amended from time to time.
 18. You agree to the SPH Member Terms and Conditions which can be found at http://sph.com.sg/legal/member_conditions.html and which may be amended from time to time. You agree that SPH’s decision on all matters or disputes relating to or in connection with your subscription and any matters ancillary thereto (including without limitation payment, delivery, promotions or eligibility requirements) are final and conclusive on you. In the event of conflict between these Standard Terms and the SPH Member Terms and Conditions, these Standard Terms shall prevail.
 19. SPH may, by notice in writing posted on its website, assign all of its rights and interests relating to or in connection with your subscription to a wholly-owned subsidiary of SPH (the “Transferee”) without your consent.
 20. Without prejudice and in addition to the right under clause 19 above, SPH may, by notice in writing posted on its website (the “Notification”), transfer and/or novate all of its rights, interests, obligations and liabilities relating to or in connection with your subscription to the Transferee, and you shall not withhold your consent thereto. For the avoidance of doubt, you hereby consent to (a) the assignment of all rights of SPH relating to or in connection with your subscription to the Transferee, (b) the assumption by the Transferee of all liabilities of SPH relating to or in connection with your subscription, (c) the release of all obligations of SPH relating to or in connection with your subscription, and (d) the Transferee taking the place of SPH as if it were named in all documents relating to or in connection with your subscription as a party thereto in place of SPH, in each case with effect from such effective date as may be informed in the Notification.
 21. SPH has the right to vary or amend any terms and conditions which may apply to your subscription upon notice in writing by posting to SPH’s website.
 22. For more details on subscription matters, please refer to http://www.sphsubscription.com.sg.

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

Tamil Murasu and The Straits Times News Tablet Bundle Package FAQ

[HOME DELIVERY NOTICE]

The health and well-being of our customers, partners and staff is important to us. In light of the recent COVID-19 circuit breaker measures in place, we will be arranging for complimentary home delivery as part of the service for all tablet subscriptions purchased from now till 1 June 2020. A courier will contact you shortly after your subscription has been processed to arrange for a delivery. Please refer to point 20 for more details on the home delivery service.

We would like to assure you that we are doing everything we can with the appointed courier agency to safely deliver your orders and will continue providing this service till future notice.

Redemption of Tablets during Circuit Breaker period

 1. How can I redeem my tablet?

  In line with the Singapore Government’s additional safe distancing measures for workplaces, our News Tablet redemption centres are closed from 7 April 2020 to 1 June 2020. However, we have arranged for tablets to be delivered to subscribers’ homes. For subscribers who purchase News Tablets before June 1, we will be waiving the delivery charges.

  To opt in for this service, please complete the Home Delivery form given in your redemption email that will be sent to you within two working days after you have purchased your subscription.

  Tablets will be delivered within 7 days of the submission of the Home Delivery form. If you have not received your tablet 7 days after you have submitted the Home Delivery form, please contact our courier at 6602 8271 between 9am - 10pm, Mon - Sat. More details will be shared in the redemption letter.

  For more details on the home delivery service, please refer to Question 20.

 2. Can I access Tamil Murasu digital before I receive my tablet?

  Even before you receive your tablet, you will already be able to enjoy full access to the Tamil Murasu website from the moment you purchase your tablet subscription. This access will be complimentary until 1 June 2020.

  Simply log on to http://tamilmurasu.com.sg/ with your account details to start reading.

 3. When will I be charged for my subscription plan?

  Your subscription will commence 2 working days after the completion of your purchase. For example, if you purchase your subscription on 12 May 2020, your subscription start date will be 14 May 2020.

  Your first payment will occur on the day you purchase your subscription, and will cover the first period of your subscription term.

  *Monthly recurring billing will continue thereafter. You will be billed on the first of each month.

Promotion Mechanics & Eligibility

 1. Does this package come with a print copy delivered to my home?

  No, this is a digital subscription to Tamil Murasu and The Straits Times, and no print copies are included.

 2. How do I know if I am eligible for this promotion?

  Please refer to the following table to check your eligibility.

  All new and vendor subscribers (currently paying cash to the vendor who delivers papers to your doorstep) are eligible.

  Existing subscribers who are not currently on a contract can either (1) replace their current subscription with the News Tablet Bundle Package or (2) add the News Tablet Bundle Package to their existing subscription for an additional $24.90/month (regular price for the News Tablet Bundle Package is $29.90/month).

  Existing subscribers who are still on a contract can add the News Tablet Bundle Package to their existing subscription for an additional $29.90/month.

  New and Vendor subscribers of Tamil Murasu
  New subscribers Vendor subscribers^
How to subscribe Subscribe at tmsub.sg/tablet Call 6388 3838 Call 6388 3838
News Tablet Package($29.90/month)  
News Tablet + TM All-Digital Package($47.80/month)  
News Tablet + TM All-Digital+Print Package($42.80*/month)  
News Tablet + TM Print Package($42.80*/month)  
^Currently paying cash to the vendor who delivers papers to your doorstep
*Not Inclusive of monthly delivery charges of $3/$4/$5 depending on your address.

Existing subscribers
  Existing subscribers with contract who want to add on to their existing subscription Existing subscribers without contract
How to subscribe Call 6388 3838
News Tablet Package($29.90/month)  
Add on the News Tablet Package to my current TM subscription(+$24.90/month)  
Replace my current TM subscription with the News Tablet Package($29.90/month)  

 

 1. How many concurrent accesses do I get with this subscription?

  Other than the pre-loaded SPH Tab app that can only be accessed via the Samsung tablet, you also get 1 access to both TM and ST website, and 1 access to the ST app.

  If you are bundling the TM and ST News Tablet bundle subscription with another TM package, the total number of concurrent accesses is the sum of what is given for the 2 subscriptions.

  For example, if you are subscribed to the News Tablet + TM All-Digital bundle, you will get 1 access to the SPH Tab app, and 7 concurrent accesses to the TM website.

 2. When does the promotion end?

  There is currently no end date for the promotion, but we do have limited quantities for the tablet, so do grab the promotion while stocks last!

 3. What happens if I want to terminate my subscription after the contract expires?

  All subscriptions are contracted on a 24-month basis. If you wish to terminate your subscription after your contract term is up, you can email circs@sph.com.sg and our Customer Service team will assist you.

Account and Payment

 1. How do I make payment?

  You can make payment at the subscription Checkout page. We accept various credit card payments.
 2. Help! I forgot my password.

  You can reset your password at tmsub.sg/reset.

Using the News Tablet

 1. Help! I can’t seem to log in or access the app.

  The App comes with an auto-login function so you only need to login to your account for the first time. If you experience any difficulties in logging in, go to the top right corner of your browser window to open the Settings menu. Tap on Refresh Login under the Services section.

 2. I need help with using the SPH Tab (News Tablet) App.

  There is an in-app tutorial flow which you can activate to bring you through the app’s features. Tap on the icon at the top right corner of your browser window and select Show Tutorial to activate this.

The Samsung tablet

 1. Does the tablet support a SIM card?

  No, but you can connect to Wi-Fi on the tablet to access the internet.

 2. Can I download other apps and read email on my tablet?

  Yes, absolutely! You can download any other apps on your tablet, read your email, and use the browser, just like you would on a regular tablet.

 3. Can I change the lock screen and wallpaper on my tablet?

  During the period of your subscription with us, the SPH Tab app, lock screen and wallpaper will be managed by SPH for the purposes of ensuring a seamless and interactive reading experience for you. This allows us to automatically load each day's e-paper into your app for your reading convenience. To find out more about the terms and conditions regarding the management of your device, please refer to point 17 in our T&Cs.

 4. Does the tablet come with an S pen?

  No, the tablet does not come with an S pen.

 5. Is the Samsung Galaxy Tab A the latest model in the market?

  Yes, it is the latest Tab A Wi-Fi 10.1” (as at Jan 28, 2020).

Redemption, Warranty, and Replacement of Devices

 1. Does the tablet come with a warranty?

  Yes, the tablet does come with a 1-year standard warranty from Samsung. For more information on the warranty coverage, please visit tmsub.sg/warranty.

 2. I lost my device/ need a replacement.

  I
  n the event where a replacement of device is needed, please do not purchase a new set from any other channels, as we will not be able to install the SPH Tab (News Tablet) application on devices that are not purchased directly from SPH. Please contact SPH directly at 6388 3838 to purchase a new Samsung device.

 3. Will there be any additional charges for this delivery?

  No. This will be a complimentary delivery service offered until 1 June 2020.

  Subscriptions made on or after 1 June 2020 can still opt for the Home Delivery service at S$15 per tablet during the checkout process.

 4. Will I be able to schedule a specific delivery time (e.g 12pm)?

  We have made a few time slots available for you to select as your preferred delivery timings.

  Available timings are:
  Weekdays, Mon - Fri (9am - 6pm)
  Weekdays, Mon - Fri (6pm - 10pm)
  Weekends, Sat (9am-6pm)
  Weekends, Sat (6pm-10pm)

  Deliveries are not available on Sundays and Public Holidays.

  Please note that the expected delivery date/time may be affected by conditions such as shipping restrictions and stock availability.

 5. What if I am not around during the time of delivery?

  There will be a maximum of three (3) attempts to redeliver the tablet to you in the next 7 days. You can also reschedule with the courier by calling 6602 8271 between 9am - 10pm, Mon - Sat for a convenient time for you.

 6. Can someone else receive the delivery for me?

  Yes, you can authorise someone else to receive the tablet on your behalf. Simply sign off on the authorisation letter that is in the redemption letter sent to you, and show it to the courier at the point of redemption for verification.

  Do note that you will also be required to present the original or photocopies of your identity cards (both you and the person you are authorising) during the collection, for verification purposes. We will not be collecting the photocopies.

 7. Can I make arrangements for the tablet to be left in my letterbox, riser, etc.?

  No. To ensure the safety of your device, the subscriber (identified by the name and corresponding NRIC/FIN number) will need to be present to receive the tablet and acknowledge the receipt through his/her signature.

 8. Will I get help to configure my tablet or will I have to do it myself should I choose to opt in for the home delivery route?

  All tablets will be securely handled by our appointed courier who will ensure that the tablet is delivered in the best condition to your doorstep. The tablet box will be opened and the tablet will be pre-configured prior to your delivery.

  The courier will require you to verify your Login ID (as stated in your redemption letter) at the point of delivery when the tablet is handed over to you.

 9. How do I change my contact details or address for the home delivery, if necessary?

  If there is a change in your address and contact details provided at the time of your subscription order, please contact the courier directly at 6602 8271.

Can’t find what you’re looking for?

For general enquiries, you can refer to our general FAQ here. Alternatively, you can call in to our Customer Service Hotline at 6388 3838, or email circs@sph.com.sg for assistance.

Our Customer Service Hotline operates from Mon - Fri, 8.30am to 6pm and Sat - Sun, 8.30am - 12pm, excluding Public Holidays.

தமிழ் முரசு செய்தி கைக்கணினி – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளும் பதில்களும் (FAQ)

[கைக்கணினியை வீட்டுக்கு அனுப்பிவைப்பது குறித்த அறிவிப்பு]

எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், பங்காளர்கள், ஊழியர்கள் ஆகியோரின் ஆரோக்கியமும் நலனும் எங்களுக்கு முக்கியம். அண்மையில் அமலான கொவிட்-19 கிருமிப் பரவல் முறியடிப்பு நடவடிக்கைகளால், இப்போது முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை வாங்கப்படும் அனைத்து கைக்கணினி சந்தாக்களுக்கும் கைக்கணினியை விநியோகக் கட்டணமின்றி இலவசமாக வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்வோம். உங்கள் சந்தா செயற்படுத்தப்பட்ட பிறகு, அனுப்புநர் ஒருவர் உங்களுடன் தொடர்புகொண்டு ஏற்பாடு செய்வார். வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை பற்றிய மேல்விவரங்களுக்குக் குறிப்பு 20 பார்க்கவும்.

உங்கள் ஆர்டர்களைப் பாதுகாப்பான முறையில் அனுப்பிவைக்க, நியமிக்கப்பட்ட அனுப்பும் சேவை நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வதாக உறுதி அளிக்கிறோம். அடுத்த அறிவிப்புவரை இச்சேவையைத் தொடர்ந்து வழங்குவோம்.

கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு காலகட்டத்தில் கைக்கணினிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

 1. எனது கைக்கணினியை நான் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது?

  சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வேலையிடங்களுக்கு அறிவித்த கூடுதலான தூர இடைவெளி நடவடிக்கைகளை முன்னிட்டு, எங்களது செய்தி கைக்கணினி மீட்பு நிலையங்கள் 7 ஏப்ரல் 2020 முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை மூடப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், கைக்கணினிகளை சந்தாதாரர்களின் வீடுகளுக்கு அனுப்பிவைக்க நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஜூன் 1-ந்தேதிக்கு முன்பாகச் செய்தி கைக்கணினிகளை வாங்கிய சந்தாதாரர்களுக்கு, அனுப்பிவைப்பதற்கான கட்டணத்தை நாங்கள் தள்ளுபடி செய்வோம்.

  இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, தயவுசெய்து உங்களுக்குக் கிடைத்த பொருள்மீட்பு மின்னஞ்சலில் உள்ள அனுப்பிவைப்புப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும். நீங்கள் சந்தாவை வாங்கி இரண்டு வேலை நாட்களுக்குள் இந்த மின்னஞ்சல் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். கிருமிப்பரவல் முறியடிப்பு காலகட்டத்திற்கு முன்பாகக் கைக்கணினிகளை வாங்கிய சந்தாதாரர்கள், படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான இணைப்பைக் குறுந்தகவல்வழி பெற்றிருப்பார்கள்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து 7 வேலை நாட்களுக்குள் கைக்கணினிகள் அனுப்பி வைக்கப்படும். நீங்கள் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து 7 வேலை நாட்களுக்குப் பிறகும் கைக்கணினி கிடைக்காவிட்டால், தயவுசெய்து திங்கள் முதல் சனி வரை, காலை 9 மணிக்கும் இரவு 10 மணிக்கும் இடையில் 6602 8271 என்ற எண்ணில் எங்கள் அனுப்புநருடன் தொடர்பு கொள்ளவும். மேல்விவரங்கள் மீட்புக் கடிதத்தில் பகிரப்படும்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை பற்றிய மேல்விவரங்களுக்கு, கேள்வி 20 பார்க்கவும்.
 2. எனக்கு கைக்கணினி கிடைப்பதற்கு முன்பாக தமிழ் முரசின் மின்பதிப்பை நான் அணுக முடியுமா?

  உங்களுக்குக் கைக்கணினி கிடைப்பதற்கு முன்பே, கைக்கணினி சந்தா வாங்கியதுமுதல், நீங்கள் தமிழ் முரசு இணையத்தளத்தை முழுமையாக அணுகமுடியும். இந்த அணுகல் 1 ஜூன் 2020 வரை இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

  உங்கள் சந்தாக் கணக்கு விவரங்களுடன் tamilmurasu.com.sg இணையத்தளத்தில் புகுபதிவு செய்து வாசிக்கத் தொடங்கிடலாம்.
 3. எனது சந்தாத் திட்டத்திற்கு எப்போது கட்டணம் விதிக்கப்படும்?

  நீங்கள் சந்தாவை வாங்கிய தேதியில் முதல் கட்டணம் விதிக்கப்படும். இது, 1 ஜூன் 2020 தொடங்கும் உங்கள் சந்தாவின் முதல் காலகட்டத்திற்கானது.

  *அதற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் கட்டணம் விதிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியும் கட்டணச்சீட்டு வெளியிடப்படும்.

சலுகை விவரங்களும் தகுதி நிபந்தனைகளும்

 1. இந்தத் தொகுப்பில் என் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அச்சுப்பதிப்பு உள்ளடங்குகிறதா?

  இல்லை, இது தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தித்தாட்களுக்கான மின்னிலக்கமயச் சந்தா. இதில் அச்சுப்பதிப்புகள் உள்ளடங்கவில்லை.
 2. நான் இந்தச் சலுகைக்குத் தகுதி பெறுகிறேனா என்பதை எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?

  நீங்கள் தகுதி பெறுகிறீர்களா என்பதை அறிய பின்வரும் அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.

  புதிய மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள் (உங்கள் வீட்டுக்குச் செய்தித்தாட்களை அனுப்பி வைக்கும் விநியோகிப்பாளருக்குத் தற்போது ரொக்கமாகக் கட்டணம் செலுத்துவோர்) அனைவரும் தகுதி பெறுகிறார்கள்.

  தற்போது ஒப்பந்தத்தில் இல்லாத தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (1) செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புடன் தங்களது தற்போதைய சந்தாவை மாற்றலாம், அல்லது (2) தற்போதைய சந்தாவுடன் கூடுதலாக மாதத்திற்கு $24.90 (செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பின் வழக்கமான கட்டணம் மாதத்திற்கு $29.90) கட்டணத்திற்குச் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

  தற்போது ஒப்பந்தத்தில் உள்ள சந்தாதாரர்கள், மாதத்திற்குக் கூடுதலாக $29.90 கட்டணத்திற்கு, செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பைத் தங்களது தற்போதைய சந்தாவுடன் சேர்க்கலாம்.

  தமிழ் முரசின் புதிய மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்
  புதிய சந்தாதாரர்கள் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்*
எப்படி சந்தா சேர்வது tmsub.sg/tabletஇணையத்தளத்தில் சந்தா சேரவும் 6388 3838 அழைக்கவும் 6388 3838 அழைக்கவும்
செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $29.90)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயத் தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $47.80)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயம் + அச்சுப்பதிப்பு தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $42.80*)  
செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு அச்சுப்பதிப்பு(மாதத்திற்கு $42.80*)  
உங்கள் வீட்டுக்குச் செய்தித்தாட்களை விநியோகம் செய்யும் விநியோகிப்பாளரிடம் தற்போது ரொக்கமாகக் கட்டணம் செலுத்துவோர்
*உங்கள் முகவரியைப் பொறுத்து, $3/$4/$5 மாதாந்தர விநியோகக் கட்டணங்கள் உள்ளடங்கவில்லை.

தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்

 

  தற்போதைய சந்தாவுடன் கூடுதலாகச் சேர்க்க விரும்பும் ஒப்பந்தமுள்ள தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் ஒப்பந்தம் இல்லாத தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
எப்படி சந்தா சேர்வது 6388 3838 அழைக்கவும்
செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு(மாதத்திற்கு $29.90)  
எனது தற்போதைய தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாவுடன் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு சேர்ப்பு(மாதத்திற்கு $24.90)  
எனது தற்போதைய தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாவுக்குப் பதிலாகச் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புக்கு மாற்றம்(மாதத்திற்கு $29.90)  

 

 1. இந்தச் சந்தாவுடன் ஒரே சமயத்தில் எத்தனை அணுகல்கள் (access) எனக்குக் கிடைக்கும்?

  Samsung கைக்கணினியில் மட்டுமே அணுகக்கூடிய முன்பதிவேற்றப்பட்ட எஸ்பிஹெச் டாப் செயலி தவிர, தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் இணையத்தளங்கள் இரண்டுக்கும் ஓர் அணுகலும், அவற்றின் செயலிகளுக்கு ஓர் அணுகலும் கிடைக்கும்.

  நீங்கள் தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு சந்தாவை வேறொரு தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் தொகுப்புடன் இணைப்பதாக இருந்தால், இரண்டு சந்தாக்களுக்கு வழங்கப்படும் மொத்த அணுகல்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

  எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் செய்தி கைக்கணினி + தமிழ் முரசு முழு மின்னிலக்கமயத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்திருந்தால், எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியின் அணுகலும், தமிழ் முரசு இணையத்தளத்திற்கு ஒரே சமயத்தில் 7 அணுகல்களும் கிடைக்கும்.
 2. சலுகை எப்போது முடிவடைகிறது?

  தற்போது சலுகைக்கு நிறைவு தேதி இல்லை. ஆனால், எங்களிடம் குறுகிய எண்ணிக்கையிலான கைக்கணினிகளே இருப்பதால், இருப்பு இருக்கும் போதே சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்!
 3. என் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த பிறகு என் சந்தாவை நான் நிறுத்த விரும்பினால் என்னவாகும்?

  எல்லா சந்தாக்களும் 24 மாத ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலானவை. நீங்கள் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த பிறகு சந்தாவை நிறுத்த விரும்பினால், circs@sph.com.sg முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவைக் குழுவினர் உங்களுக்கு உதவி புரிவார்கள்.

கணக்கு மற்றும் கட்டணம் செலுத்துதல்

 1. நான் எவ்வாறு கட்டணம் செலுத்துவது?

  நீங்கள் சந்தா “Checkout” பக்கத்தில் கட்டணம் செலுத்தலாம். நாங்கள் பல்வேறு கடன்பற்று அட்டைகளின் வழியாகப் பணம் செலுத்துவதை ஏற்கிறோம்.
 2. உதவி வேண்டும்! என் மறைச்சொல்லை மறந்துவிட்டேன்.

  நீங்கள் tmsub.sg/reset இணையத்தளத்தில் உங்கள் மறைச்சொல்லை மாற்றியமைக்கலாம்.

ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினியின் பயன்பாடு

 1. உதவி வேண்டும்! என்னால் செயலிக்குள் புகுபதிவு செய்யவோ அல்லது நுழையவோ முடியவில்லை.

  இந்தச் செயலியில் தானியக்கப் புகுபதிவு இயக்கம் இருப்பதால், நீங்கள் முதல்முறை உங்கள் கணக்குக்குள் புகுபதிவு செய்தால் போதுமானது. புகுபதிவு செய்வதில் சிரமங்கள் இருந்தால், உங்கள் உலாவித் திரையின் வலது மேல்கோடிக்குச் சென்று “Settings” பட்டியலைத் திறக்கவும். “Services” பகுதியின்கீழ் “Refresh Login” தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 2. எஸ்பிஹெச் டாப் (செய்தி கைக்கணினி) செயலியைப் பயன்படுத்த எனக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது.

  செயலியில் உள்ள தனிப்பயிற்சி வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி செயலியின் அம்சங்களை நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்கள் உலாவித் திரையின் வலது மேல்கோடியில் காணப்படும் சின்னத்தைத் தட்டி,Show Tutorial” தேர்ந்தெடுக்கவும்.

Samsung கைக்கணினி

 1. இந்தக் கைக்கணினியில் SIM அட்டை பயன்படுத்த முடியுமா?

  இல்லை, ஆனால், நீங்கள் அருகலையுடன் (Wi-Fi) இணையத் தொடர்பைப் பெறலாம்.
 2. என் கைக்கணினியில் மற்ற செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும், மின்னஞ்சல் படிக்கவும் முடியுமா?

  ஆம், கண்டிப்பாக! வழக்கமான கைக்கணினியில் செய்வதைப் போலவே உங்கள் கைக்கணினியில் நீங்கள் மற்ற செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம், உங்களது மின்னஞ்சலைப் படிக்கலாம், இணைய உலாவியைப் பயன்படுத்தலாம்.
 3. என் கைக்கணினியின் திரைப் பூட்டையும் திரைத் தோற்றத்தையும் நான் மாற்ற முடியுமா?

  நீங்கள் எங்களுடன் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் காலகட்டத்தில், எஸ்பிஹெச் டாப் செயலி, திரைப் பூட்டு, திரைத் தோற்றம் ஆகியவற்றை எஸ்பிஹெச் நிர்வகிக்கும். உங்களுக்குத் தடங்கலற்ற, இருவழித்தொடர்பு வாசிப்பு அனுபவத்தை வழங்குவது இதன் நோக்கம். உங்கள் வாசிப்பு வசதிக்காக, ஒவ்வொரு நாளின் மின்-செய்தித்தாளையும் உங்கள் செயலியில் நாங்கள் தானாகவே பதிவேற்றம் செய்வதற்கு இது வழிவகுக்கும். உங்கள் சாதனத்தின் நிர்வாகம் தொடர்பான விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள, எங்கள் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் குறிப்பு 17-ஐ பார்க்கவும்.
 4. கைக்கணினியுடன் “S பேனா கிடைக்குமா?

  இல்லை, கைக்கணினியுடன் “S” பேனா கிடைக்காது.
 5. Samsung Galaxy Tab A தான் சந்தையில் கிடைக்கும் ஆகப்புதிய வகையா?

  ஆம், Tab A Wi-Fi 10.1 தான் ஆகப்புதிய வகை (ஜனவரி 28, 2020 நிலவரப்படி).

சாதனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல், உத்தரவாதம், மாற்றுச்சாதனம்

 1. கைக்கணினிக்கு உத்தரவாதம் உள்ளதா?

  ஆம், கைக்கணினிக்கு Samsung நிறுவனம் ஓர் ஆண்டுகால வழக்கமான உத்தரவாதம் வழங்குகிறது. உத்தரவாதத்தின் விவரங்களுக்கு, தயவுசெய்து tmsub.sg/warranty பார்க்கவும்.
 2. என் சாதனம் தொலைந்துவிட்டது / எனக்கு மாற்றுச்சாதனம் தேவைப்படுகிறது.

  மாற்றுச்சாதனம் தேவைப்பட்டால், வேறெங்கிலும் புதிய சாதனத்தை வாங்கிவிடாதீர்கள். ஏனெனில், எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்திடமிருந்து நேரடியாக வாங்கப்படாத சாதனங்களில் எஸ்பிஹெச் டாப் (செய்தி கைக்கணினி) செயலியை எங்களால் நிறுவ இயலாது. புதிய Samsung சாதனம் வாங்க 6388 3838 என்ற எண்ணில் எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்துடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளவும்.
 3. அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்குக் கூடுதல் கட்டணங்கள் ஏதும் இருக்குமா?

  இல்லை. வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை 1 ஜூன் 2020 வரை இலவசமாக வழங்கப்படும்.

  1 ஜூன் 2020 தேதிக்குப் பிறகு சந்தா வாங்குவோர், ஒரு கைக்கணினிக்கு S$15 கட்டணத்தில் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
 4. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அனுப்பிவைக்க ஏற்பாடு செய்யமுடியுமா (எ.கா. நண்பகல் 12 மணி)?

  நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க, குறிப்பிட்ட சில நேரங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

  தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நேரங்கள்:
  வாரநாட்கள், திங்கள் – வெள்ளி (காலை 9 மணி – மாலை 6 மணி)
  வாரநாட்கள், திங்கள் – வெள்ளி (மாலை 6 மணி – இரவு 10 மணி)
  வார இறுதி, சனி (காலை 9 மணி – மாலை 6 மணி)
  வார இறுதி, சனி (மாலை 6 மணி – இரவு 10 மணி)

  ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பொது விடுமுறை நாட்களும் அனுப்பிவைக்கும் சேவை கிடையாது.

  சரக்கனுப்பும் கட்டுப்பாடுகள், பொருள் இருப்பு போன்ற காரணங்களால் பொருள் அனுப்பிவைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் தேதி/நேரம் பாதிக்கப்படலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.
 5. பொருள் அனுப்பிவைக்கப்படும் நேரத்தில் நான் வீட்டில் இல்லாவிட்டால் என்னவாகும்?

  கைக்கணினியை உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்க அடுத்த 7 நாட்களில் மறுபடியும் அதிகபட்சம் மூன்று (3) முறை முயற்சி எடுக்கப்படும். நீங்களும் 6602 8271 என்ற எண்ணில் அனுப்புநருடன் தொடர்புகொண்டு, உங்களுக்கு வசதியான நேரத்தில் அனுப்பிவைக்க ஏற்பாடு செய்யலாம்.
 6. எனக்காக வேறொருவர் பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாமா?

  முடியும், உங்கள் சார்பில் கைக்கணினியைப் பெற்றுக்கொள்ள வேறொருவருக்கு நீங்கள் அதிகாரம் அளிக்கலாம். உங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட மீட்புக் கடிதத்தில் உள்ள அதிகாரமளிப்புக் கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டு, பொருள் அனுப்புநர் வரும்போது காட்டினால் போதும்.

  அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது உங்கள் இருவரது (நீங்கள் மற்றும் நீங்கள் அதிகாரமளிப்பவர்) அடையாள அட்டைகளின் அசலை அல்லது நகலைக் காட்டவேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். நகல்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம்.
 7. எனது கைக்கணினியைத் தபால்பெட்டியில், “ரைசர்” அறையில் விட்டுச்செல்ல நான் ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா?

  இல்லை. உங்கள் கருவியின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, சந்தாதாரர் (பெயர் மற்றும் அடையாள அட்டை எண்ணால் அடையாளம் காணப்படுபவர்) கைக்கணினியைப் பெற்றுக்கொண்டு, அதனை உறுதிப்படுத்த கையொப்பமிடவேண்டும்.
 8. வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையை நான் தேர்ந்தெடுத்தால், எனது கைக்கணினியைச் செயல்படுத்த உதவி கிடைக்குமா அல்லது நானே சொந்தமாகச் செய்துகொள்ள வேண்டுமா?

  கைக்கணினி ஆகச்சிறந்த நிலையில் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த, பொருள் அனுப்புநர் கைக்கணினிகளை மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளுவார். உங்களுக்கு அனுப்பிவைப்பதற்கு முன்பாக, கைக்கணினி செயற்படுத்தப்படும். நீங்கள் பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, உங்களது புகுபதிவு அடையாளப்பெயரை (மீட்புக் கடிதத்தில் உள்ளபடி) சரிபார்க்கவேண்டும்.
 9. அவசியமாயின், எனது தொடர்பு விவரங்களை அல்லது அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரியை நான் எப்படி மாற்றுவது?

  நீங்கள் சந்தாவுக்கு ஆர்டர் செய்தபோது தெரிவித்த முகவரியிலும் தொடர்பு விவரங்களிலும் மாற்றம் இருந்தால், தயவுசெய்து 6602 8271 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் அனுப்புநருடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நீங்கள் தேடிய விவரம் கிடைக்கவில்லையா?

பொதுவான விவரங்களுக்கு, நீங்கள் இங்குள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பார்க்கலாம். மாறாக, 6388 3838 என்ற எண்ணில் எங்கள் வாடிக்கையாளர் நேரடித் தொலைபேசி சேவையை அழைத்து, அல்லது circs@sph.com.sg முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உதவி பெறலாம்.

எங்கள் வாடிக்கையாளர் நேரடித் தொலைபேசி சேவை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 8.30 மணிக்கும் மாலை 6 மணிக்கும் இடையிலும், சனி, ஞாயிறுகளில் காலை 8.30 மணிக்கும் நண்பகல் 12 மணிக்கும் இடையில் செயல்படும். பொது விடுமுறை நாட்களில் செயல்படாது.

Contract Subscription Promotion – Tamil Murasu And The Straits times News Tablet Bundle Campaign Terms and Conditions

Last updated on 20 April 2020

(Please note that the Tamil version of the T&Cs are provided for reference only, and that the English version shall prevail in any event of inconsistency or discrepancy.)

Notice: In line with the Singapore Government's additional safe distancing measures for workplaces, all news tablet redemption centres will be closed from 7 April 2020 to 1 June 2020. However, eligible subscribers who subscribe for the Package (as defined below) during this period will still be able to redeem the Devices (as defined below) through the Home Delivery Service (as defined below) and the Home Delivery Fee (as defined below) will be waived during this period.

 1. Participation in this subscription promotion is subject to the terms herein (the "Specific T&Cs") and the Standard Terms and Conditions available above (the "General T&Cs"). In the event of any inconsistency between the General T&Cs and the Specific T&Cs, the Specific T&Cs shall prevail.
 2. This promotion is for the Tamil Murasu and The Straits Times News Tablet Bundle Package (the "Package") and is valid during the period commencing from 12 May 2020 to such date as may be determined by SPH in its sole and absolute discretion (the "Promotion Period"), for persons in Singapore who agree to subscribe for, and maintain their subscription in respect of, the Package for a minimum subscription period of 24 months (the "Minimum Subscription Period"), subject to the terms and conditions set out herein. This promotion is not valid with other promotions and bundle deals.
 3. Eligibility:Subject to the following conditions, this promotion is open to all Singapore citizens and permanent residents and foreign workers who reside in Singapore and have work permits or passes which are valid for at least 24 months from the date of submission of the subscription application.
  1. The following groups of subscribers (collectively, the "Eligible Subscribers") are eligible for this promotion:
   1. New subscribers ("New Subscribers"): Subscribers who: (a) are not Vendor Subscribers (as defined below) or Existing Subscribers (as defined below); and (b) do not currently have a subscription to the Package.For the avoidance of doubt, a subscriber is deemed to not have a current subscription to the Package if no member of the same household has at any time previously subscribed to the Package directly with SPH or terminated the same within 90 days prior to the date of the submission of the subscription application. For the purposes of this Section 3.1.1, a "household" refers to a domestic unit comprising members of the same family who have the same billing address and/or delivery address.
   2. Vendor subscribers ("Vendor Subscribers"): Existing subscribers of Tamil Murasu who are currently paying their subscription fees to a newspaper vendor. Upon subscription under this Promotion, the newspaper vendor subscription will be converted into Direct Subscriptions with SPH.
  2. The following groups of subscribers (collectively, the "Existing Subscribers") are eligible for this promotion:
   1. Existing subscribers who have subscribed for Tamil Murasu under an existing subscription plan ("Existing Subscription Plan") with SPH which is renewed automatically on a monthly basis ("Existing Month-to-Month Subscribers") may elect to retain their Existing Subscription Plan and subscribe for the Package. Please refer to paragraph 7(b) below for further details.
   2.  Existing subscribers who have subscribed for Tamil Murasu under an existing contract ("Existing Term Contract") with SPH which has a minimum subscription period ("Existing Term Subscribers") may elect to: (a) retain their Existing Term Contract and subscribe for the Package; or (b) request for an early termination of their Existing Term Contract and subscribe for the Package. Please refer to paragraphs 7(c) and 7(d) below for further details.
 4. For information on when your subscription to the Package will commence, please refer to the breakdown below:
  1. New Subscribers
   1. For applications received through the SPH subscription platform, subscription in respect of the Package will commence on or around 2 working days after the subscription application is received by SPH.
   2. For applications received through call-in, subscription will commence either 1st or 15th day of the upcoming month (subject to processing time of 7 – 9 working days).
  2. Vendor Subscribers
   1. For applications received from 1st – 15th of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the upcoming month.
   2. For applications received from 16th – 31st of current month, direct subscription with SPH will commence on the 1st day of the following month.
  3. Existing Subscribers
   1. For applications received through the SPH subscription platform, subscription in respect of the Package will commence on or around 2 working days after the subscription application is received by SPH.
   2. For applications received through call-in, subscription will commence either 1st or 15th day of the upcoming month (subject to processing time of 7 – 9 working days).
 5. To qualify for a Samsung News Tablet Device ("Device"), you must:
  1. take up a new subscription to the Package or, add on to your existing subscription package;
  2. agree to maintain your subscription to the Package without any change to your subscription package for the entire duration of the Minimum Subscription Period (where "Minimum Subscription Period" is defined in paragraph 2 above to mean the period of 24 months) applicable to your subscription; and
  3. your duly completed subscription application form must be received by SPH during the Promotion Period.
 6. SPH has the right to determine your eligibility for this promotion at its sole and absolute discretion and its decision thereon shall be final and binding. Each subscriber is eligible to receive one Device per subscription.
 7. The Package is as follows:
  1. Minimum Period of Subscription

   24-months

  2. Fees involved

   New Subscribers and Vendor Subscribers

   1. New Subscribers and Vendor Subscribers can choose to pay their subscription fees for the Package via the following methods:
    1. Monthly payments of S$29.90 per month; or
    2. One-time upfront payment of S$717.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
   2. Existing Subscribers
    1. Existing Month-to-Month Subscribers who elect to retain their Existing Subscription Plan and subscribe for the Package may choose to pay their subscription fees via the following methods:
     1. Monthly payments of: (a) the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Subscription Plan; and (b) an additional amount of S$24.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. One-time upfront payment of an amount equal to the sum of: (a) 24 months of their existing subscription fees in respect of their Existing Subscription Plan; and (b) an amount of S$597.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
    2. Existing Term Subscribers who elect to retain their Existing Term Contract and subscribe for the Package may choose to pay their subscription fees via the following methods:
     1. Monthly payments of: (a) the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Term Contract; and (b) an additional amount of S$29.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. Monthly payments of the prevailing monthly subscription fees in respect of their Existing Term Contract and a one-time upfront payment of S$717.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package. This upfront payment option is only available to subscribers who call in to SPH Customer Service.
    3. Existing Term Subscribers who elect to request for an early termination of their Existing Term Contract and subscribe for the Package may choose to pay the fees due via the following methods:
     1. The early termination fees under the Existing Term Contract and monthly payments of S$29.90 per month as the subscription fees in respect of the Package; or
     2. One-time upfront payment of an amount equal to the sum of: (a) the early termination fees under the Existing Term Contract; and (b) an amount of S$716.60 for 24 months of subscription fees in respect of the Package.

     This early termination option is only available to Existing Term Subscribers who call in to SPH Customer Service.

  Subscribers who opt to make monthly payments of their subscription fees in respect of the Package (i.e. subscribers who choose options in paragraphs 7.2.1.1, 7.2.2.1.1, 7.2.2.2.1, or 7.2.2.3.1 shall collectively be referred to as the "Recurring Subscribers".

 8. SPH has the right, in its sole and absolute discretion, to substitute the Device with another device of similar value.
 9. Ownership
  1. (Applicable only to Recurring Subscribers) All rights, title and interest in the Device shall pass to the Recurring Subscriber only upon (a) receipt by SPH of full payment of the subscription fees and applicable Package fees for the contractual period of 24 months and (b) satisfaction of the configuration requirements under paragraph 10.1 below (the "Configuration Requirements"). Otherwise, subject to paragraph 11.1, SPH retains all rights, title and interest in the Device provided to each Recurring Subscriber and the Recurring Subscriber agrees not to re-sell or assign his/her interest in the Device during such period. In the event that the Recurring Subscriber terminates the subscription to the Package before the expiry of the 24-month contractual period, the termination fees in paragraph 14 below shall apply.
  2. (Applicable only to Recurring Subscribers) At the end of the 24-month contractual period and upon full payment of the subscription fees and applicable Package fees and provided that the Configuration Requirements are satisfied, the Device will be the sole and exclusive property of the Recurring Subscriber.
  3. (Applicable to subscribers who choose options in paragraphs 7.2.1.2, 7.2.2.1.2, 7.2.2.2.2 or 7.2.2.3.2 above) Subscribers who make payment of the subscription fees in respect of the Package via a one-time upfront payment and satisfy the Configuration Requirements shall own all rights, title and interest in the Device upon receipt of such one-time upfront payment by SPH and satisfaction of the Configuration Requirements.
  4. Notwithstanding that the ownership of Device may be transferred to you in accordance with the terms herein, each subscriber acknowledges and agrees that SPH owns and retains all rights and interest, including all intellectual property rights, in respect of the KNOX programme.
 10. Configuration
  1. Each Device must be configured by SPH, or an authorised personnel approved by SPH, at the point of redemption. The Device will not be released to a subscriber until the KNOX programme is fully configured and installed in the Device.
  2. Subscribers may not configure the Device and install the KNOX programme on their own. Should a subscriber refuse to allow the Device to undergo the configuration in accordance with paragraph 10.1 above, subject to paragraph 10.3 below, he / she will be deemed to forfeit his / her subscription to the Package and a cancellation and refund will be processed within the next 7 working days.
  3. Any Device, once unsealed and opened in accordance with the instructions and/or agreement of a subscriber, is deemed to be purchased and redeemed by the subscriber and the Package may not be cancelled and refunded. All terms stated above will apply with immediate effect and, if the Configuration Requirements are not satisfied, then the subscriber will be deemed to have terminated his / her subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period and will accordingly have to pay SPH the sums due under paragraph 15 below.
 11. Loss and Damage
  1. Subscribers shall assume and bear (a) the entire risk of loss and damage to the Device from any and every cause whatsoever and (b) any and all costs involved in repairing and/or replacing the Device on and from the time of redemption of the Device. No loss or damage to the Device or any part thereof shall impair any obligation of subscriber under the subscription, which shall continue in full force and effect through the term of the subscription contract.
  2. In the event a subscriber loses the Device, he / she may make a written request for SPH to remotely lock the Device and restrict access to the KNOX programme embedded within the Device.
 12. Where the Device is offered by SPH in connection with your subscription, the following additional terms apply: (a) The Device is only available whilst stocks last; strictly no exchange is allowed after the subscription application is submitted to SPH; (b) You agree and acknowledge that no representations or warranties of any kind, implied, express or statutory, including, without limitation, the warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, satisfactory quality or fitness for a particular purpose, are given by SPH in respect of the Device. SPH will not entertain any requests to issue any refund or grant an exchange in respect of any Device that is found to be faulty or not fit for use, or for any other reasons; and (c) Device must be redeemed by subscribers in accordance with the instructions and terms as stated on the Gift Redemption Letter which you will receive within two working days upon successful purchase of your subscription (for New Subscribers) or the date of commencement of your direct subscription with SPH (for Vendor Subscribers and Existing Subscribers), provided that you satisfy all relevant eligibility criteria. Devices which are not redeemed by you within 4 weeks of the date of the Gift Redemption Letter (or such other period stated in the letter) will be forfeited. In such event, for the avoidance of doubt, your obligations under the terms herein (including, without limitation, your obligation to maintain your subscription for the Minimum Subscription Period) will continue to apply in full.
 13. Upon expiry of the Minimum Subscription Period, you agree that your subscription to the Package will continue in force on the then prevailing terms for such subscription until and unless you provide SPH with notice in writing that you wish to terminate in accordance with the said terms. Upon termination of your subscription to the Package after the expiry of the Minimum Subscription Period, the KNOX programme embedded within your Device will be removed within a period of 4 weeks.(Only applicable in respect of subscribers who have an Existing Subscription Plan or Existing Term Contract at the time of subscription for the Package) For the avoidance of doubt, if there is any inconsistency between the terms and conditions of the subscriber's existing subscription contract and the Specific T&Cs in respect of this Package, the Specific T&Cs shall prevail. If the subscriber's Existing Term Contract contains a minimum subscription period and provides that termination fees will be payable in the event of termination before the expiry of the minimum subscription period under that Existing Term Contract, the subscriber shall be liable to pay all the applicable termination fees under the Existing Term Contract and/or under these Specific T&Cs (as the case may be), in the event that the subscription is terminated prior to the expiry of the respective minimum subscription period under the subscriber's Existing Term Contract and/or these Specific T&Cs.
 14. Redemption

  The Device must be redeemed by subscribers through (a) the designated news tablet redemption centres or (b) the Home Delivery Service in accordance with the instructions and terms as stated on the Gift Redemption Letter which you will receive within two (2) working days upon successful purchase of your subscription (for New Subscribers) or the date of commencement of your direct subscription with SPH (for Vendor Subscribers and Existing Subscribers), provided that you satisfy all relevant eligibility criteria. Devices which are not redeemed by you within four (4) weeks of the date of the Gift Redemption Letter (or such other period stated in the letter) will be forfeited. In such event, for the avoidance of doubt, your obligations under the terms herein (including, without limitation, your obligation to maintain your subscription for the Minimum Subscription Period) will continue to apply in full.

  Home Delivery Service

  Subscribers may opt to redeem the Devices through the home delivery service (the "Home Delivery Service") for a fee of S$15 per Device(the "Home Delivery Fee").

  Delivery may be scheduled by subscribers directly through a self-appointment system and the service provider will contact the subscribers to confirm the delivery date within two (2) to seven (7) working days. All queries to cancel or reschedule the appointment should be made directly to the service provider, and SPH will not handle any requests or queries in connection therewith.

 15. If you terminate your subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period for any reason whatsoever, or during the Minimum Subscription Period you fail to pay to SPH any sums as and when due and SPH exercises its rights under the Standard Terms to terminate your subscription, the following fees and charges shall also be due and payable by you to SPH upon notice by SPH:
  1. administrative fee of $20; and
  2. termination fees of $600 if the Minimum Subscription Period is twenty-four (24) months.

  For the avoidance of doubt, if you terminate your subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period, the fees in this paragraph 14 shall be due and payable by you. In the event of a termination of a subscription to the Package before the expiry of the Minimum Subscription Period for any reason whatsoever, (a) all of the subscriber's entitlements under the Package (including, without limitation, the Standard Product Warranty (as defined below)) will cease and (b) all amounts paid prior to the date of termination will be strictly non-refundable.

 16. Unless SPH has stated expressly otherwise, each subscriber may only enjoy one Package at any time, which may not be applied in conjunction with any other promotions or offers. The subscriber recognises that the Device is provided in connection with the Package and agrees not to sell, rent, lease and/or distribute the Device.
 17. The manufacturer of the Device provides a standard 12-month manufacturer product warranty (the "Standard Product Warranty") in respect of the Device and the subscriber is required to register and activate the warranty online at tmsub.sg/warranty.

  In the event that the Device is spoilt or defective during the warranty period under the Standard Product Warranty, the subscriber is responsible for bringing the Device and original redemption letter back to one of the service centres stated in the Gift Redemption Acknowledgement Letter. More information about standard warranty coverage to the Device can be found at tmsub.sg/warranty; in the meantime, subscribers will be able to access publication(s) on www.tamilmurasu.com.sg/. The subscriber agrees to bear all costs and expenses incurred in connection with the repair or replacement of the Device at any and all times.

  All matters relating to the Standard Product Warranty are solely between the subscriber and the manufacturer and SPH will not be responsible for any discrepancies or changes (if any) in respect of the foregoing. SPH will also not be liable for any direct or indirect claims, actions, demands or complaints, or any liabilities, judgments, compounds, penalties, losses, costs, damages, expenses, personal injury or death in connection with the Standard Product Warranty.

  In the event that the Device is lost or if you wish to replace the Device for any other reason, please contact SPH directly at 6388 3838 to purchase a new Samsung device. The SPH Tab application and KNOX programme are only available on Samsung tablets issued by SPH and/or its authorised agents and service centres. SPH and/or its authorised agents and service centres will not be able to configure a tablet or device purchased through other channels, to include the SPH Tab application and KNOX programme on such tablet or device.

 18. By subscribing for the Package, you consent and agree that SPH and its related corporations shall have the right to manage features of the KNOX programme embedded within your Device, which includes, but is not limited to, the ability to: (a) make modifications and changes remotely to the configuration, deployment and management of the Device's interface, graphics, audio clips, editorial content, images and/or videos, and the scripts and software used to implement the KNOX programme; (b) remotely install applications (including applications from SPH and its related corporations and/or other third parties) on the Device; (c) make modifications and changes remotely to the wallpaper and lock screen image of the Device; and (d) send you advertisements, marketing information and other communications through alerts, push notifications or in any other form or media on your Device. If, during the Minimum Subscription Period, you fail to pay to SPH any sums as and when due, you consent and agree for SPH to remotely lock your Device and restrict access to the KNOX programme embedded within the Device.
 19. By subscribing for the Package, you agree and consent to SPH and its related corporations, collecting, using and disclosing diagnostic, technical, usage and other related data or information, including, but not limited to, unique system or hardware identifiers and information about your Device, that is gathered periodically in an anonymised form in order to improve SPH's products and services, facilitate the provision of software updates, product support and for the purposes set out in the SPH Privacy Policy.
 20. SPH and its related corporations shall in no way be responsible or liable for any loss (including, without limitation, any indirect or consequential loss and damages for loss of profits, business interruption or loss of information), liability, expenses, claims and costs arising out of or in connection with the Device, including, but not limited to, any actual or alleged injury, damage, death or other consequences occurring to any person as a result, directly or indirectly, of the possession or use of the Device whether claimed by reason of breach of warranty, negligence, product defect or otherwise, and regardless of the form in which any such claim is made, save for any liability that cannot be excluded by applicable laws (in which case that liability is limited to the extent allowed by applicable laws).
 21. SPH may, at its sole and absolute discretion, vary, amend or revise the Specific T&Cs and/or terminate or withdraw this promotion at any time without prior notice.

தமிழ் முரசு மற்றும் தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

ஒப்பந்தக்காலச் சந்தா சலுகை – தமிழ் முரசு மற்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்பு இயக்கத்தின் விதிகளும் நிபந்தனைகளும்

ஆகக் கடைசியாக 20 ஏப்ரல் 2020 புதுப்பிக்கப்பட்டது

(பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தமிழ்ப்பதிப்பு குறிப்புக்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், ஆங்கிலப்பதிப்பே மேலோங்கியிருக்கும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.)

அறிவிப்பு: சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வேலையிடங்களுக்கு அறிவித்திருக்கும் கூடுதலான பாதுகாப்பு தூர இடைவெளி விதிமுறைகளின்படி, செய்தி கைக்கணினியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான நிலையங்கள் அனைத்தும் 7 ஏப்ரல் 2020 முதல் 1 ஜூன் 2020 வரை மூடப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரத் தகுதிபெறும் சந்தாதாரர்கள் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி), இந்தக் காலகட்டத்தில் வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையின்மூலம் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) சாதனத்தைப் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கான கட்டணம் (கீழே உள்ள விளக்கப்படி) இந்தக் காலகட்டத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.

 1. இந்தச் சந்தா சலுகையில் பங்கேற்பது இங்குள்ள விதிகளுக்கும் (சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்), மேற்காணும் வழக்கமான விதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் (பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்) உட்பட்டது. பொதுவான விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் இடையில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளே செல்லுபடியாகும்.
 2. இந்தச் சலுகை தமிழ் முரசு மற்றும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி கைக்கணினி தொகுப்புக்கானது (தொகுப்பு). இது, இங்குள்ள விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, குறைந்தபட்சம் 24 மாதச் சந்தா காலகட்டத்திற்கு (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம்), தொகுப்பின் சந்தாவை நிலைநாட்ட ஒப்புக்கொண்டு சந்தா சேரும் சிங்கப்பூர்வாசிகளுக்கு, 3 ஜூலை 2020 தொடங்கும் காலகட்டத்திலிருந்து, எஸ்பிஹெச் தனது ஏகபோக விருப்பப்படி நிர்ணயிக்கும் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் (சலுகை காலகட்டம்). இந்தச் சலுகை மற்ற சலுகைகள் தொகுப்புகளுடன் செல்லுபடியாகாது.
 3. தகுதி நிபந்தனைகள்:பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், சந்தா விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்த தேதியிலிருந்து குறைந்தது 24 மாதங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் வேலை அனுமதி அட்டைகளுடன் சிங்கப்பூரில் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இந்தச் சலுகையைப் பெற வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
  1. புதிய சந்தாதாரர்கள்: ஏற்கெனவே தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்திராதவர்கள்.
   1. ஐயப்பாட்டைத் தவிர்த்திட,ஒரு சந்தாதாரரின் குடும்பத்திலுள்ள எவரும் எந்தச் சமயத்திலும் எஸ்பிஹெச் நிறுவனத்துடன் இதற்குமுன் நேரடியாகத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேராதிருந்தால் அல்லது சந்தா விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்யும் தேதிக்கு முன்பான 90 நாட்களுக்குள்தொகுப்பின் சந்தாவை ரத்துசெய்திருந்தால், புதிய சந்தாதாரராகக் கருதப்படுவார். இந்தப் பிரிவு 3.1.1-ன் நோக்கத்திற்காக “குடும்பம்” என்பது அதே கட்டண முகவரியை மற்றும்அல்லது விநியோக முகவரியைக் கொண்டிருக்கும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிக்கிறது.
   2. விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்தற்போது செய்தித்தாள் விநியோகிப்பாளரிடம் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்திவரும் தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சந்தாதாரர்கள். இந்தச் சலுகையின்கீழ் சந்தா சேர்ந்தவுடன், செய்தித்தாள் விநியோகிப்பாளரின் சந்தா, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தாவாக மாற்றப்படும்.
  2. பின்வரும் சந்தா பிரிவினர் (தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்) இந்தச் சலுகைக்குத் தகுதி பெறுகின்றனர்:
   1. எஸ்பிஹெச்-உடன் தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி மாத அடிப்படையில் தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸுக்குச் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (தற்போதைய மாத அடிப்படையிலான சந்தாதாரர்கள்), தற்போதைய சந்தா திட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரலாம். தயவுசெய்து மேலும் விவரங்களுக்குப் பத்தி 7.2.2.1 பார்க்கவும்.
   2. எஸ்பிஹெச்-உடன் தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தின்கீழ் குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு தமிழ் முரசு அல்லது ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸுக்குச் சந்தா சேர்ந்திருக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் (தற்போதைய ஒப்பந்தகால சந்தாதாரர்கள்): (a) தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரலாம்; அல்லது (b) தற்போது நடப்பிலுள்ள ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்து தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர கோரிக்கை விடுக்கலாம். தயவுசெய்து மேலும் விவரங்களுக்குப் பத்திகள் 7.2.2.2 and 7.2.2.3 பார்க்கவும்.
 4. உங்களது தொகுப்புக்கான சந்தா எப்போது தொடங்கும் என்பது பற்றிய விவரத்திற்கு, தயவுசெய்து பின்வரும் பிரிவுவகை விவரங்களைப் பார்க்கவும்:
   1. புதிய சந்தாதாரர்கள்
    1. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
    2. தொலைபேசி அழைப்பின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எதிர்வரும் மாதத்தின் முதல் தேதியில் அல்லது 15ஆம் தேதியில் சந்தா தொடங்கும் (செயல்படுத்துவதற்கு 7-9 வேலை நாட்கள் எடுக்கும்).
  1. விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்
   1. நடப்பு மாதத்தின் முதல் தேதியிலிருந்து 15ஆம் தேதி வரை பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா எதிர்வரும் மாதத்தின் முதல் நாளில் தொடங்கும்.
   2. நடப்பு மாதத்தின் 16ஆம் தேதியிலிருந்து 31ஆம் தேதி வரை பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா மறுமாதத்தின் முதல் நாளில் தொடங்கும்.
  2. தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
   1. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
   2. எஸ்பிஹெச் சந்தா ஊடகத்தின்வழி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு, சந்தா விண்ணப்பம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து 2 வேலை நாட்களில் அல்லது நாட்களின்வாக்கில் தொகுப்பின் சந்தா தொடங்கும்.
 5. Samsung செய்தி கைக்கணினி சாதனத்திற்கு (சாதனம்) தகுதிபெற, நீங்கள்:
  1. தொகுப்புக்குப் புதிதாகச் சந்தா சேரவேண்டும் அல்லது, தற்போதைய சந்தா தொகுப்புடன் சேர்க்கவேண்டும்;
  2. தொகுப்புக்குப் புதிதாகச் சந்தா சேரவேண்டும் அல்லது, தற்போதைய சந்தா தொகுப்புடன் சேர்க்கவேண்டும்;
  3. நீங்கள் பூர்த்தி செய்த சந்தா விண்ணப்பப் படிவம், சலுகை காலகட்டத்தின்போது எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைக்கவேண்டும்.
 6. இந்தச் சலுகைக்கு நீங்கள் தகுதிபெறுகிறீர்களா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஏகபோக உரிமை எஸ்பிஹெச்-க்கு உண்டு. அதன் முடிவே இறுதியானது, உறுதியானது. ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஒவ்வொரு சந்தாவுக்கும் ஒரு சாதனத்தைப் பெறத் தகுதிபெறுவார்.
 7. தொகுப்பின் விவரம் வருமாறு:
  1. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம்

   24 மாதங்கள்

  2. கட்டணங்கள்

   புதிய சந்தாதாரர்கள் மற்றும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள்

   1. புதிய சந்தாதாரர்களும் விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்களும் பின்வரும் வழிகளில் தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
    1. ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்திற்கு S$29.90;
    2. தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தா கட்டணமாக ஒருமுறை S$717.60 முன்பணம். எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
   2. தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்
    1. தற்போதைய மாத அடிப்படையிலான சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய சந்தா திட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. மாதந்தோறும்: (a) தற்போதைய சந்தா திட்டத்திற்கான மாதாந்தர சந்தா கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் கூடுதலாக S$24.90;
     2. முன்பணமாகப் பின்வருபவற்றின் மொத்த தொகை: (a) தற்போதைய சந்தா திட்டத்திற்கான 24 மாதச் சந்தா; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தாவாக S$597.60. எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
    2. தற்போதைய ஒப்பந்தகாலச் சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. மாதந்தோறும்: (a) தற்போதைய ஒப்பந்தத்திற்கான மாதாந்தர சந்தா கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் கூடுதலாக S$29.90;
     2. தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின் மாதாந்தர சந்தா கட்டணம் மற்றும் தொகுப்பின் 24 மாதகாலச் சந்தா கட்டணமாக S$717.60 முன்பணம். எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே முன்பணத் தெரிவு கிடைக்கும்.
    3. தற்போதைய ஒப்பந்தகாலச் சந்தாதாரர்கள் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்துவிட்டு, தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்ந்தால், பின்வரும் வழிகளில் சந்தா கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம்:
     1. தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான கட்டணம் மற்றும் தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணமாக மாதந்தோறும் S$29.90;
     2. முன்பணமாகப் பின்வருபவற்றின் மொத்த தொகை: (a) தற்போதைய தற்போதைய ஒப்பந்தத்தை முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான கட்டணம்; மற்றும் (b) தொகுப்புக்கான 24 மாதச் சந்தாவாக S$716.60.

     முன்கூட்டியே ரத்து செய்வதற்கான தெரிவு, எஸ்பிஹெச் வாடிக்கையாளர் சேவையை அழைக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.

  தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தை மாதந்தோறும் செலுத்தும் தெரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சந்தாதாரர்கள் (அதாவது மேற்காணும் தெரிவுகள் 7.2.1.1, 7.2.2.1.1, 7.2.2.2.1, அல்லது 7.2.2.3.1 தேர்ந்தெடுத்த சந்தாதாரர்கள்) “தொடர் சந்தாதாரர்கள்” எனக் குறிப்பிடப்படுவார்கள்.

 8. சாதனத்திற்குப் பதிலாக நிகரான மதிப்புள்ள வேறொரு சாதனத்தை மாற்றித்தரும் ஏகபோக உரிமை எஸ்பிஹெச்-க்கு உண்டு.
 9. உரிமை
  1. (தொடர் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) (a) 24 மாதகால ஒப்பந்தத்திற்கான சந்தா கட்டணமும் தொகுப்புக்கான கட்டணமும் எஸ்பிஹெச்-க்கு முழுமையாகக் கிடைத்து, (b) கீழ்க்காணும் பத்தி 10.1-ன்கீழ் அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு மட்டுமே சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளும், பட்டாவும், பங்கும் தொடர் சந்தாதாரருக்குக் கிடைக்கும். இல்லாவிடில், பத்தி 11.1-ன்படி, ஒவ்வொரு தொடர் சந்தாதாரருக்கும் வழங்கப்படும் சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளையும், பட்டாவையும், பங்கையும் எஸ்பிஹெச் தக்கவைத்துக்கொள்ளும். இத்தகைய காலகட்டத்தில் சாதனத்தை மறுவிற்பனை செய்யாமல் அல்லது சாதனத்தில் தனக்குள்ள பங்கை வேறொருவருக்குக் கொடுக்காமல் இருக்க ஒப்புக்கொள்கிறார். தொடர் சந்தாதாரர் 24 மாதகால ஒப்பந்தம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை ரத்து செய்தால், கீழ்க்காணும் பத்தி 14-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரத்துக் கட்டணம் செலுத்தப்படவேண்டும்.
  2. (தொடர் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) 24 மாதகால ஒப்பந்தம் முடிவடைந்து, சந்தா கட்டணமும் தொகுப்புக்கான கட்டணமும் முழுமையாகச் செலுத்தப்பட்டு, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், சாதனம் தொடர் சந்தாதாரரின் பிரத்யேக தனி உடமையாகிவிடும்.
  3. (மேற்காணும் பத்தி 7ல் தெரிவுகள் 7.2.1.2, 7.2.2.1.2, 7.2.2.2.2, அல்லது 7.2.2.3.2 தேர்ந்தெடுத்த சந்தாதாரர்களுக்குப் பொருந்தும்) தொகுப்புக்கான சந்தா கட்டணத்தை ஒருமுறை மொத்த முன்பணமாகச் செலுத்தும் சந்தாதாரர்கள், அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றினால், ஒருமுறை செலுத்தும் மொத்த முன்பணம் எஸ்பிஹெச்-க்குக் கிடைத்து, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதும், சாதனத்தின் அனைத்து உரிமைகளும், பட்டாவும், பங்கும் சந்தாதாரரின் உடமையாகிவிடும்.
  4. சாதனத்தின் உரிமை இங்குள்ள விதிமுறைகளின்படி உங்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தாலும், KNOX நிரல் சார்ந்த அனைத்து மதிநுட்பச் சொத்துரிமைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து உரிமைகளுக்கும் பங்குகளுக்கும் எஸ்பிஹெச் உரிமையேற்று தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என்பதை ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
 10. அமைவடிவாக்கம்
  1. ஒவ்வொரு சாதனமும், அது மீட்கப்படும்போது, எஸ்பிஹெச்-ஆல் அல்லது எஸ்பிஹெச் அங்கீகாரமளித்த அலுவலரால் அமைவடிவாக்கம் செய்யப்படவேண்டும். சாதனத்தில் KNOX நிரல் முழுமையாக அமைவடிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நிறுவப்படும்வரை சாதனம் சந்தாதாரருக்குக் கொடுக்கப்படாது.
  2. சந்தாதாரர்கள் சாதனத்தைச் சொந்தமாக அமைவடிவாக்கம் செய்யவோ KNOX நிரலை நிறுவவோ கூடாது. மேற்காணும் பத்தி 10.1-ன்படி சாதனத்தை அமைவடிவாக்கம் செய்வதற்கு சந்தாதாரர் மறுத்தால், கீழ்க்காணும் பத்தி 10.3-ன்படி, அவர் தொகுப்புக்கான சந்தாவை மீட்டுக்கொள்வதாகக் கருதப்பட்டு, சந்தா ரத்து செய்யப்பட்டு, அடுத்த 7 வேலை நாட்களுக்குள் பணம் திருப்பித் தரப்படும்.
  3. ஒரு சாதனம், சந்தாதாரரின் கூற்றுப்படி மற்றும்/அல்லது ஒப்புதலின்படி திறக்கப்பட்ட பிறகு, அது சந்தாதாரரால் வாங்கப்பட்டதாகவும் மீட்கப்பட்டதாகவும் கருதப்படும் என்பதால், தொகுப்பை ரத்து செய்யவும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறவும் முடியாது. மேற்காணும் நிபந்தனைகள் அனைத்தும் உடனடியாக நடப்புக்கு வருவதோடு, அமைவடிவாக்க நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் சந்தாதாரர் தொகுப்புக்கான தனது சந்தாவை ரத்து செய்ததாகக் கருதப்பட்டு, கீழ்க்காணும் பத்தி 14-ன்படி எஸ்பிஹெச்-க்கு உரிய தொகைகளைச் செலுத்தவேண்டும்.
 11. இழப்பு மற்றும் சேதம்
  1. சந்தாதாரர்கள் (a) எந்தவொரு காரணத்தாலும் சாதனத்திற்கு இழப்பும் சேதமும் நேரக்கூடிய அபாயத்தையும் மற்றும் (b) சாதனம் மீட்கப்பட்டதுமுதல் அதனைப் பழுதுபார்ப்பதற்கு மற்றும்/அல்லது மாற்றுவதற்கு ஆகும் அனைத்து செலவுகளையும் தாமே ஏற்கவேண்டும். சாதனத்தின் இழப்பு அல்லது சேதம் அல்லது அவை சார்ந்த ஏதாவது சம்பவத்தால் சந்தாவின்கீழ் சந்தாதாரருக்கு உள்ள எந்தவொரு பொறுப்பும் பாதிப்படையாமல், சந்தா ஒப்பந்தகாலம் முழுவதும் முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.
  2. சந்தாதாரர் சாதனத்தை இழக்க நேரிட்டால், சாதனத்தைத் தொலையியக்க முறையில் பூட்டி, அதிலுள்ள KNOX நிரலின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும்படி அவர் எஸ்பிஹெச்-இடம் எழுத்துபூர்வ கோரிக்கை செய்யலாம்.
 12. உங்கள் சந்தாவின் தொடர்பில் சாதனத்தை எஸ்பிஹெச் வழங்கும்போது, பின்வரும் கூடுதலான விதிமுறைகள் நடப்பிலிருக்கும்: (a) இருப்பு இருக்கும் வரை மட்டுமே சாதனம் கிடைக்கும்; சந்தா விண்ணப்பத்தை எஸ்பிஹெச்-இடம் சமர்ப்பித்த பிறகு எந்தவொரு பரிமாற்றமும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படாது; (b) இந்தச் சாதனத்திற்கென எந்த வகையான, மறைமுகமான, வெளிப்படையான அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதித்துவத்தை அல்லது உத்தரவாதத்தை எஸ்பிஹெச் வழங்கவில்லை என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். மூன்றாம் தரப்பு உரிமைகள், பட்டா, வணிகத்தன்மை, திருப்திகரமான தரம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான தராதரம் போன்றவற்றின் மீறலின்மைக்கான உத்தரவாதங்கள் இதில் உள்ளடங்கும். பழுதடைந்த அல்லது பயன்படுத்தத் தகுதியில்லாத நிலையில் இருப்பதாகக் கண்டறியப்படும் எந்தவொரு சாதனத்திற்கும், அல்லது மற்ற காரணங்களுக்காகப் பணம் திருப்பித்தருமாறு அல்லது பரிமாற்றம் வழங்குமாறு செய்யப்படும் எந்தவொரு கோரிக்கைக்கும் எஸ்பிஹெச் செவிசாய்க்காது; மற்றும் (c) உங்கள் சந்தாவை வெற்றிகரமாக வாங்கி இரண்டு வேலை நாட்களுக்குள் (புதிய சந்தாதாரர்களுக்கு) அல்லது எஸ்பிஹெச்-உடனான நேரடி சந்தா தொடங்கப்பட்ட தேதியில் (விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்கள் மற்றும் தற்போதைய சந்தாதாரர்கள்), தேவையான தகுதி நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்திருந்தால், உங்களுக்குக் கிடைக்கும் அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி சாதனத்தைச் சந்தாதாரர்கள் மீட்டுக்கொள்ளவேண்டும். கடிதத்தின் தேதியிலிருந்து 4 வாரங்களுக்குள் (அல்லது கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற காலகட்டத்திற்குள்) மீட்டுக்கொள்ளப்படாத சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இத்தகைய நிலையில், ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உங்களது பொறுப்புகள் (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு உங்கள் சந்தாவை நிலைநாட்டும் பொறுப்பு உட்பட) தொடர்ந்து முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.
 13. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடையும்போது, விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப சந்தாவை ரத்து செய்ய விரும்புவதாக நீங்கள் எஸ்பிஹெச்-க்கு எழுத்துபூர்வமாகத் தெரியப்படுத்தும்வரை, தொகுப்புக்கான சந்தாவுக்கு அப்போது நடப்பிலிருக்கும் விதிமுறைகளின்படி, உங்கள் சந்தா தொடரும். குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைந்த பிறகு தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தவுடன், 4 வாரங்களுக்குள் உங்கள் சாதனத்திலுள்ள KNOX நிரல் நீக்கப்படும்.

  (தொகுப்புக்குச் சந்தா சேரும்போது ஏற்கனவே சந்தா திட்டம் அல்லது ஒப்பந்தம் வைத்திருக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்) ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, சந்தாதாரரின் தற்போதைய சந்தா ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும், இந்தத் தொகுப்பின் சிறப்பு விதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் இடையில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், சிறப்பு விதிகளும் நிபந்தனைகளுமே செல்லுபடியாகும். சந்தாதாரரின் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தில் குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் இருந்து, அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக ரத்து செய்தால் கட்டணம் செலுத்தவேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், சந்தாதாரரின் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மற்றும்/அல்லது இந்தச் சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்கீழ் அந்தந்த குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாகச் சந்தா ரத்து செய்யப்படும் நிலையில், சந்தாதாரர் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் மற்றும்/அல்லது சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்கீழ் (சூழ்நிலைப்படி) ரத்துக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்தவேண்டும்.

 14. பொருள் மீட்பு

  சந்தாதாரர்கள் (a) நிர்ணயிக்கப்பட்ட செய்தி கைக்கணினி மீட்பு நிலையங்களில் அல்லது (b) வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை மூலம், அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செய்முறைகள் மற்றும் விதிகளுக்கு ஏற்ப கைக்கணினியை மீட்டுக்கொள்ளவேண்டும். இந்தக் கடிதம், தகுதிபெறுவதற்குத் தேவையான அனைத்து நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றும் நிலையில், உங்கள் சந்தா கொள்முதல் ஏற்கப்பட்டு (புதிய சந்தாதாரர்களுக்கு) அல்லது எஸ்பிஹெச்-உடனான உங்களது நேரடி சந்தா தொடங்கிய தேதியிலிருந்து (விநியோகிப்பாளரின் சந்தாதாரர்களுக்கும் தற்போதைய சந்தாதாரர்களுக்கும்) இரண்டு (2) வேலை நாட்களுக்குள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தின் தேதியிலிருந்து நான்கு (4) வாரங்களுக்குள் (அல்லது கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேறு காலகட்டத்திற்குள்) பெற்றுக்கொள்ளப்படாத கைக்கணினிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இந்நிலையில், ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்க, இந்த விதிகளின்கீழ் உங்களுக்குள்ள பொறுப்புகள் (குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்திற்கு உங்கள் சந்தாவை நிலைநாட்டும் பொறுப்பும் இதில் உள்ளடங்கும்) தொடர்ந்து முழுமையாக நடப்பிலிருக்கும்.

  வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவை

  சந்தாதாரர்கள் ஒரு கருவிக்கு S$15 கட்டணத்திலான (வீட்டுக்கு அனுப்பிவைப்பதற்கான கட்டணம்) வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கும் சேவையைப் பயன்படுத்தி கைக்கணினிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  சந்தாதாரர்கள் சுயமாகத் தேதிப்பதிவு செய்து அனுப்பிவைக்கும் சேவைக்கு நேரடியாக ஏற்பாடு செய்யலாம். சேவை வழங்குநர் இரண்டு (2) வேலை நாட்களுக்குள் சந்தாதாரர்களுடன் தொடர்புகொண்டு தேதியை உறுதிப்படுத்துவார். தேதிப்பதிவை ரத்து செய்வது அல்லது மாற்றுவது தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளும் சேவை வழங்குநரிடம் கேட்கப்படவேண்டும். இதன் தொடர்பிலான எந்தவொரு கோரிக்கையையும் அல்லது கேள்விகளையும் எஸ்பிஹெச் கையாளாது.

 15. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்கு முன்பாக, எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும், தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தால், அல்லது குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்தின்போது எஸ்பிஹெச்-க்கு சேரவேண்டிய ஏதேனும் தொகைகளை உரிய காலத்தில் நீங்கள் செலுத்தத் தவறினால், எஸ்பிஹெச் வழக்கமான விதிகளின்கீழ் தனக்குள்ள உரிமைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சந்தாவை ரத்து செய்யும். எஸ்பிஹெச் அறிக்கை வெளியிட்டவுடன் பின்வரும் கட்டணங்களையும் எஸ்பிஹெச்-க்கு நீங்கள் செலுத்தவேண்டும்:
  1. $20 நிர்வாகக் கட்டணம்; மற்றும்
  2. குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் இருபத்துநான்கு (24) மாதங்களாக இருந்தால் ரத்து செய்வதற்கான கட்டணமாக $600.

   ஐயப்பாட்டைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை நீங்கள் ரத்து செய்தால், பத்தி 14ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்தவேண்டும். குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டம் முடிவடைவதற்குள் தொகுப்புக்கான சந்தாவை எந்தவொரு காரணத்திற்காக ரத்து செய்தாலும், (a) தொகுப்பின்கீழ் சந்தாதாரருக்குரிய உரிமைகள் அனைத்தும் (வழக்கமான உத்தரவாதம் (கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) மற்றும் அதன் நீட்டிப்பு உட்பட) முடிவுக்கு வந்துவிடும் மற்றும் (b) ரத்து செய்த தேதிக்கு முன்பாகச் செலுத்தப்பட்ட அனைத்து தொகைகளும் கண்டிப்பாகத் திருப்பித் தரப்படமாட்டாது.

 16. எஸ்பிஹெச் வேறுவிதமாகக் குறிப்பிட்டிருந்தாலொழிய, ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் ஒரே சமயத்தில் ஒரு தொகுப்பை மட்டுமே அனுபவிக்கலாம். வேறு எந்தச் சலுகையோடும் இதனைப் பெறமுடியாது. இந்தத் தொகுப்பின் தொடர்பில்தான் சாதனம் வழங்கப்படுகிது என்பதை அங்கீகரித்து, சாதனத்தை விற்க, வாடகைக்கு விட, குத்தகைக்கு விட மற்றும்/அல்லது விநியோகிக்கப் போவதில்லை என ஒப்புதல் அளிக்கிறார்.
 17. சாதனத்தின் உற்பத்தியாளர் சாதனத்திற்கு வழக்கமான 12 மாதகால உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம் (வழக்கமான உத்தரவாதம்) வழங்குகிறார். சந்தாதாரர் tmsub.sg/warranty இணையத்தளத்தில் உத்தரவாதத்தைப் பதிவு செய்து செயற்படுத்தவேண்டும்.

  வழக்கமான உத்தரவாதம் நடப்பிலிருக்கும் காலகட்டத்தில் சாதனம் பழுதடைந்தால் அல்லது செயல்படாவிட்டால், அன்பளிப்பைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சேவை நிலையங்களில் ஒன்றுக்குச் சாதனத்தையும் அசல் மீட்புக் கடிதத்தையும் கொண்டு செல்வது சந்தாதாரரின் பொறுப்பாகும். வழக்கமான உத்தரவாதத்தின் காப்பீடு பற்றிய மேல்விவரங்களை tmsub.sg/warranty இணையத்தளத்தில் காணலாம்; அதற்கிடையே, சந்தாதாரர்கள் www.tamilmurasu.com.sg/ இணையத்தளத்தில் வெளியீடுகளை அணுகுவதோடு, ஒரு சாதனத்தில் தமிழ் முரசு செயலியின் அணுகலையும் பெறுவார்கள். சாதனத்தைப் பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்கு ஆகும் எல்லாச் செலவுகளையும் எல்லா சமயங்களிலும் ஏற்க சந்தாதாரர் ஒப்புக்கொள்கிறார்.

  வழக்கமான உத்தரவாதம் தொடர்பான அனைத்து விவகாரங்களும் சந்தாதாரருக்கும் உற்பத்தியாளருக்கும் இடையிலானவை மட்டுமே. இதன் தொடர்பிலான எந்த முரண்பாடுகளுக்கும் அல்லது மாற்றங்களுக்கும் (இருந்தால்) எஸ்பிஹெச் பொறுப்பாகாது. அதோடு, வழக்கமான உத்தரவாதத்தின் (மற்றும் அதன் நீட்டிப்பின்) தொடர்பிலான எந்தவொரு நேரடியான அல்லது மறைமுகமான கோரிக்கைகள், நடவடிக்கைகள், கோரிக்கைகள் அல்லது புகார்கள், அல்லது ஏதேனும் பொறுப்புகள், மதிப்பாய்வுகள், அபராதங்கள், இழப்புகள், செலவுகள், சேதங்கள், தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம் எதற்கும் எஸ்பிஹெச் பொறுப்பாகாது.

  சாதனம் தொலைந்துபோனால் அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காக நீங்கள் சாதனத்தை மாற்ற விரும்பினால், புதிய Samsung சாதனம் வாங்க தயவுசெய்து 6388 3838 என்ற எண்ணில் எஸ்பிஹெச்-உடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளவும். எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியும் KNOX நிரலும் எஸ்பிஹெச் மற்றும்/அல்லது அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்கள் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் வழங்கிய Samsung கைக்கணினிகளில் மட்டுமே கிடைக்கும். எஸ்பிஹெச் மற்றும்/அல்லது அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்கள் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் ஆகியவற்றால், வேறு வழிகளில் வாங்கப்பட்ட கைக்கணினியில் அல்லது சாதனத்தில் அமைவடிவாக்கம் செய்து எஸ்பிஹெச் டாப் செயலியையும் KNOX நிரலையும் அதில் உள்ளடக்க இயலாது.

 18. இந்தத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்வதன்வழி, எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள், உங்கள் சாதனத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள KNOX நிரலின் அம்சங்களை நிர்வகிக்க உரிமை பெற்றிருப்பதாக நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். இதில் (a) சாதனத்தின் முகப்புத்தோற்றம், வரைகலை, ஒலிப்பதிவுகள், செய்தி உள்ளடக்கம், படங்கள் மற்றும்/அல்லது காணொளிகள், மற்றும் KNOX நிரலை அமலாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்கிரிப்ட் மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றின் அமைவடிவாக்கம், செயற்பாடு, நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் தொலையியக்க முறையில் சீரமைப்புகளும் மாற்றங்களும் செய்தல்; (b) சாதனத்தில் தொலையியக்க முறையில் செயலிகளை நிறுவுதல் (எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்களின் மற்றும்/அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரின் செயலிகள் உட்பட); (c) சாதனத்தின் பின்திரை மற்றும் திரைப்பூட்டில் தொலையியக்க முறையில் சீரமைப்புகளும் மாற்றங்களும் செய்தல்; மற்றும் (d) உங்கள் சாதனத்திற்கு எச்சரிப்புகள், மிகுதி அறிவிப்புகள் அல்லது வேறு வகையான வடிவில் அல்லது ஊடகத்தில் விளம்பரங்கள், சந்தை தகவல் மற்றும் இதரத் தகவல்களை அனுப்புதல் ஆகியன உள்ளடங்கும். நீங்கள், குறைந்தபட்ச சந்தா காலகட்டத்தின்போது, எஸ்பிஹெச்-க்குச் சேரவேண்டிய ஏதேனும் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், எஸ்பிஹெச் உங்கள் சாதனத்தைத் தொலையியக்க முறையில் பூட்டி, சாதனத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள KNOX நிரலின் பயன்பாட்டு அணுகலைக் கட்டுப்படுத்த நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள்.
 19. இந்தத் தொகுப்புக்குச் சந்தா சேர்வதன்வழி, எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள், உங்கள் சாதனத்தின் தனித்துவ இயக்க அல்லது வன்பொருள் அடையாளக் குறியீடுகளையும் தகவலையும் சேகரிப்பது உட்பட, அடையாள, தொழில்நுணுக்க, பயன்பாடு மற்றும் இதர சார்புள்ள தரவு அல்லது தகவல் சேகரிக்கவும், பயன்படுத்தவும், வெளியிடவும் நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். இந்தத் தகவல்கள், எஸ்பிஹெச் தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் மேம்படுத்தவும், மென்பொருள் புதுப்பிப்பு, பொருள் ஆதரவு, மற்றும் எஸ்பிஹெச் தனிப்பட்ட கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இதர நோக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்காகவும் அனாமதேய வடிவில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படும்.
 20. எஸ்பிஹெச் மற்றும் அதன் சார்புடைய நிறுவனங்கள் சாதனத்தால் அல்லது சாதனத்தின் தொடர்பில் ஏற்படக்கூடிய ஏதேனும் இழப்பு (லாப இழப்பு, தொழில் தடங்கல் அல்லது தகவல் இழப்பினால் மறைமுகமாக அல்லது விளைவாக நேரக்கூடிய இழப்பு மற்றும் சேதம் உட்பட) பொறுப்பு, செலவுகள், கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகவோ அல்லது பொறுப்பேற்கவோ மாட்டா. சாதனத்தை வைத்திருந்ததால் அல்லது பயன்படுத்தியதால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எவருக்கேனும் உண்மையில் நேர்ந்த அல்லது நேர்ந்ததாகக் கூறப்படும் காயம், சேதம், மரணம் அல்லது இதர விளைவுகளின் தொடர்பில், உத்தரவாத மீறல், கவனக்குறைவு, பொருள் குறைபாடு அல்லது வேறு காரணத்தினால், பொருந்தத்தக்க சட்டங்களினால் விலக்கப்படமுடியாது ஏதேனும் பொறுப்பு தவிர (இந்நிலையில் பொருந்தத்தக்க சட்டத்தின்படி பொறுப்பு வரையறுக்கப்படும்) வேறெந்த வகையில் செய்யப்படும் கோரிக்கையும் இதில் உள்ளடங்கும்.
 21. எஸ்பிஹெச், அதன் ஏகபோக விருப்பப்படி, சிறப்பு விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மாற்றலாம், திருத்தலாம் அல்லது மாறுபாடுகள் செய்யலாம் மற்றும்/அல்லது இந்தச் சலுகையை எந்தச் சமயத்திலும் முன்னறிவிப்பின்றி மீட்டுக்கொள்ளலாம்.

Standard Subscription Terms and Conditions

Last updated on 16th October 2018

 1. These Standard Subscription Terms and Conditions ("Standard Terms") govern your subscription(s) to newspapers published by Singapore Press Holdings Limited ("SPH"), irrespective of the delivery platform or means of access. SPH has the right to amend these Standard Terms from time to time by posting any amendments on its website, and you agree to be bound by these amendments.
 2. All subscription packages and prices reflected on this website are applicable to home subscriptions only.
 3. You must be 18 years old and above to subscribe to our services. If you are below 18 years old, please get your parent or guardian to undertake the subscription.
 4. You also agree to be bound by any specific terms governing payment, subscription fees, minimum subscription periods, entitlements to any gift or premium under any promotion, termination fees and delivery fees which are applicable to your subscription as set out in our application forms for the relevant subscription packages and payment terms you have selected.
 5. SPH has the right to vary subscription fees payable or any other term relating to your subscription from time to time upon giving you at least 14 days' prior notice.
 6. Please take note that if you have opted to take delivery of the print edition of your subscribed newspapers, the applicable Delivery Fee, once charged, is non-refundable. Delivery Fees are charged by residential type, and will be charged by per subscriber account per delivery address.
 7. You should receive a notification acknowledging your subscription within 30 days of confirming your subscription.
 8. All subscription fees are due in advance. Please ensure that payment is made and cleared by your bank before each monthly/annual recurring payment is due. For payments by credit card, your credit card account must be in good standing and remain valid for the monthly/annual charge(s) to be debited successfully. If your credit card has expired, or if you wish to use a different credit card, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department at least 14 days before your next subscription fee payment is due. If you fail to provide us such notice in a timely manner, you shall be liable for any prevailing administrative, termination or other fees which SPH may impose in accordance with clause 10 below.
 9. Your subscription will continue and be renewed automatically on a monthly basis after the first month/year until you expressly instruct us that you wish to terminate your subscription by providing us with at least 30 days’ prior notice in writing at Customer Service, Circulation Singapore Press Holdings Limited. 1000 Toa Payoh North Annexe Level 6, News Centre Singapore 318994. If the minimum subscription period applicable to your subscription has not yet expired as at the date of such termination, the prevailing administrative, termination or other fees shall also be due and payable by you. Unless otherwise stated by SPH, any renewal of your subscription will be on the then prevailing subscription terms therefor.
 10. If timely payment of your subscription fees or other payments due from you is not made for any reason, or if you breach any other terms and conditions that are applicable to your subscription, SPH may, without prejudice to its rights and remedies at law to recover any sums due from you, suspend or terminate your subscription without further notice or obligation to you and you may be subject to the prevailing administrative, termination or other fees.
 11. If you experience any issues pertaining to delivery of newspapers (including but not limited to non-delivery of print edition of newspapers), please alert us promptly by contacting our Customer Service no later than two (2) days after the date of the newspaper(s) in question.
 12. In the event of any discrepancies or inaccuracies in your invoice/statement/records relating to the payment for your subscription, you must notify us promptly by contacting our Customer Service – Circulation department no later than fourteen (14) days from the date of the invoice/statement/records for us to investigate into the matter, otherwise our records shall be conclusive of the amounts due from you and we will not entertain any disputes in relation to the same.
 13. You confirm that the information provided in your subscription application form is true and correct at the point of application, and undertake to promptly inform SPH if there are any changes to the information provided from time to time.
 14. You may seek a temporary suspension of delivery of print newspaper(s) ("Temporary Stop") by making a Temporary Stop request online at our website at www.sphsubscription.com.sg (click on "Temporary Stop" option under "My Services" section). You agree that any Temporary Stop request (a) is offered on a goodwill basis only and is subject to SPH’s approval in its absolute discretion, (b) must be made at least three (3) clear working days (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) before its intended start date, and (c) must be for a minimum of 3 consecutive days and cannot exceed 30 consecutive days per request.
 15. If you are a Print-only subscriber and your Temporary Stop request is approved for duration of at least 8 days, SPH may in its absolute discretion offer a refund or credit of your subscription for the duration of the Temporary Stop, up to a maximum of 30 days per calendar year in aggregate. All-in-One subscribers are not entitled to any refund or credit of subscription for any Temporary Stop of any duration as they will continue to have access to digital editions of their subscribed publications.
 16. You agree and acknowledge that notwithstanding any approval by SPH of a Temporary Stop request, SPH does not undertake or guarantee that all delivery personnel will carry out Temporary Stop requests without error or at all. In such event, notwithstanding Clause 14, you remain liable to pay for all newspapers delivered to you during any Temporary Stop period requested. SPH shall not be liable for any loss or damage which you may suffer in connection with any continued delivery of newspaper(s) or any Temporary Stop request.
 17. You agree and consent to SPH and its related corporations (collectively, "SPH Group") collecting, using and disclosing your personal data for the purposes of processing your subscription application and to provide you with the products and services you have requested. These purposes are set out in the SPH Privacy Policy which can be found at http://sph.com.sg/legal/sph_privacy.html and which may be amended from time to time.
 18. You agree to the SPH Member Terms and Conditions which can be found at http://sph.com.sg/legal/member_conditions.html and which may be amended from time to time. You agree that SPH’s decision on all matters or disputes relating to or in connection with your subscription and any matters ancillary thereto (including without limitation payment, delivery, promotions or eligibility requirements) are final and conclusive on you. In the event of conflict between these Standard Terms and the SPH Member Terms and Conditions, these Standard Terms shall prevail.
 19. SPH may, by notice in writing posted on its website, assign all of its rights and interests relating to or in connection with your subscription to a wholly-owned subsidiary of SPH (the “Transferee”) without your consent.
 20. Without prejudice and in addition to the right under clause 19 above, SPH may, by notice in writing posted on its website (the “Notification”), transfer and/or novate all of its rights, interests, obligations and liabilities relating to or in connection with your subscription to the Transferee, and you shall not withhold your consent thereto. For the avoidance of doubt, you hereby consent to (a) the assignment of all rights of SPH relating to or in connection with your subscription to the Transferee, (b) the assumption by the Transferee of all liabilities of SPH relating to or in connection with your subscription, (c) the release of all obligations of SPH relating to or in connection with your subscription, and (d) the Transferee taking the place of SPH as if it were named in all documents relating to or in connection with your subscription as a party thereto in place of SPH, in each case with effect from such effective date as may be informed in the Notification.
 21. SPH has the right to vary or amend any terms and conditions which may apply to your subscription upon notice in writing by posting to SPH’s website.
 22. For more details on subscription matters, please refer to http://www.sphsubscription.com.sg.